...

Bulletin nr : B106 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0544 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Sub-departement Pensioenen, Maatsch Integr, Pers beperking, Armoedebestr, Beliris
Titel Parkeerkaarten personen met een handicap.
Datum indiening15/02/2023
Taal N
Publicatie vraag     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2023

 
Vraag

Personen met een handicap kunnen - mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt - een parkeerkaart aanvragen die hen recht geeft op bijzondere parkeerfaciliteiten. De kaart is strikt persoonlijk. Ze mag enkel gebruikt worden wanneer de houder ervan vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd wordt of wanneer hij zelf dat voertuig bestuurt. Verenigingen of centra die een uitstap willen organiseren voor mindervalide jongeren en daarvoor bijv. een busje inleggen, beschikken vandaag niet over een eigen parkeerkaart, maar moeten gebruik maken van de parkeerkaart van één van de jongeren. Sommige ouders zijn evenwel terughoudend om de parkeerkaart van hun gehandicapt kind mee te geven aan de begeleiders van de vereniging. Zij draaien immers op voor eventuele boetes. De verbalisant weet namelijk niet altijd dat een busje gebruikt wordt voor een uitstap van gehandicapte jongeren. Lijkt het u een goed idee om een aparte parkeerkaart te voorzien voor verenigingen en centra die instaan voor de opvang en dagbesteding van mensen met een handicap?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Het idee om een parkeerkaart toe te kennen aan verenigingen en centra is zeker een interessant voorstel. Een dergelijke maatregel zou inderdaad de mogelijkheden van deze organisaties op het vlak van mobiliteit uitbreiden. Deze oplossing is vandaag echter wettelijk niet mogelijk. Een parkeerkaart is immers persoonlijk en wordt afgegeven na een evaluatie door mijn dienst van de zelfredzaamheid van de betrokken persoon. Maar dit alternatief zou inderdaad een meerwaarde bieden en daarom zal ik mijn dienst vragen om een meer gedetailleerde analyse in overleg met de deelstaten, aangezien de organisaties in kwestie voldoen aan erkenningscriteria die niet door de federale regering maar door de gemeenschappen en gewesten zijn vastgesteld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEIDSADMINISTRATIE
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OFFICIEEL DOCUMENT | GEHANDICAPTE | JONGERE | POLITIE | POLITIECONTROLE | ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN
Vrije trefwoordenPARKING