...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1686 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Crossborder-toeslag.
Datum indiening16/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

Sinds augustus 2021 wordt een bijkomende, administratieve toeslag geheven op de verkeersboetes die via het Crossborder-platform worden geďnd. Op die manier betalen overtreders mee aan de administratieve en operationele verwerkingskosten van het platform. Het bedrag van de toeslag varieert naargelang het gaat om een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen. Hoeveel heeft deze Crossborder-toeslag in 2022 opgebracht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

De administratieve toeslag is in het leven geroepen met als doel de burger te responsabiliseren voor de kosten die met zijn of haar boete gepaard gaan. De toeslag representeert dan ook de reëel operationele en administratieve kost voor het printen, behandelen en versturen van boetebrieven. De administratieve toeslag leverde in 2022 49,9 miljoen euro op.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBEGROTING
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | OVERTREDING | GELDBOETE | INKOMSTEN | FINANCIELE TRANSACTIE | BEGROTING | ELEKTRONISCHE OVERHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT