...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1680 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Totale kost pro-Deoadvocaten asielzoekers.
Datum indiening15/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2023

 
Vraag

Wie in dit land asiel aanvraagt kan zich na zijn registratie bij de dienst Vreemdelingenzaken voor het verdere verloop van de procedure laten bijstaan door een pro-Deoadvocaat. 1. Hoeveel bedroeg de totale kost voor het gebruik van pro-Deoadvocaten door asielzoekers in de afgelopen vijf jaar, per jaar? 2. Hoeveel asielzoekers maakten in de afgelopen vijf jaar, per jaar, gebruik van een pro-Deoadvocaat? 3. Welke nationaliteiten hadden de asielzoekers die gebruik maakten van een pro-Deoadvocaat? Graag een jaarlijks en cijfermatig overzicht. 4. Hoeveel bedraagt de gemiddelde duurtijd dat een asielzoeker beroep doet op een pro-Deoadvocaat? 5. In hoeveel gevallen werden de kosten voor een pro-Deoadvocaat van de asielzoeker in kwestie achteraf teruggevorderd? 6. Hoe staat u tegenover een (langdurig) gebruik van pro-Deoadvocaten door asielzoekers tijdens hun asielprocedure?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenGERECHTSKOSTEN | MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | ADMINISTRATIEVE PROCEDURE | MIGRANT | RECHTSBIJSTAND | VERBLIJFSRECHT | STATISTIEK | BEGROTING | ADVOCAAT | ASIELRECHT
Vrije trefwoordenKOSTEN