...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0665 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Staking bpost.
Datum indiening08/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

Op 27 februari 2023 begonnen bepaalde vakbonden binnen bpost aan een 24-uurs staking. Dit heeft in bepaalde delen van het land voor aanzienlijke hinder gezorgd. 1. Hoeveel personeelsleden van bpost deden mee aan deze staking? Graag een opsplitsing per provincie, en per taalrol in Brussel. 2. Welke postkantoren bleven dicht? 3. Hoeveel klachten heeft bpost ontvangen over de dienstverlening op de dag van de staking?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Deze vragen werden beantwoord tijdens de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van 14 maart 2023 (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 1024).

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenSTAKING | POST EN TELECOMMUNICATIE | POSTDIENST | STATISTIEK
Vrije trefwoordenBPOST