...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0663 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Fiber.
Datum indiening06/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

Proximus kondigde in oktober 2022 zijn Ultra Fiber netwerk aan. ITDaily.be meldde onlangs dat dit project nu ook operationeel is in enkele steden. Tegen het einde van 2023 zou dit operationeel moeten zijn voor alle klanten die reeds gebruik kunnen maken van Proximus fiber. Echter zijn er nog een heel aantal delen van het land die nog geen glasvezelaansluiting hebben. 1. Wat is de huidige dekking van het glasvezelnetwerk van Proximus zelf? Graag een opsplitsing per provincie. 2. Proximus gebruikt ook glasvezelkabels van Fiberklaar: wat is de invloed van dit partnerschap op de uitrol van het fibernetwerk van Proximus?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

1. De huidige glasvezeldekking bedraagt ongeveer 22 % van het land. Meer gedetailleerde dekkingsinformatie is vertrouwelijk. Vanaf 2023 zal Proximus haar dekking in alle regio's elk jaar met ongeveer 10 % verhogen, met als tussentijdse mijlpaal 50 % dekking in 2025. Brussel zal tegen eind 2026 volledig gedekt zijn. Op het dataportaal van de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (ibpt - Dataportaal - FTTH glasvezelkaart (bipt-data.be)) kan u een glasvezelkaart consulteren die driemaandelijks wordt bijgewerkt. 2. De uitrol van glasvezel door Proximus wordt bepaald door de investeringsinspanningen van zowel Proximus als die van Fiberklaar en Unifiber. Al deze investeringen zijn complementair, waarbij Proximus zich richt op de zeer dichte gebieden en Fiberklaar en Unifiber op de middeldichte gebieden. Door het partnerschap met Fiberklaar kan Proximus fiber sneller uitrollen dan het alleen zou kunnen en zo 10 % extra dekking per jaar realiseren. Het doel van Fiberklaar is om tegen 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens (en bedrijven) te dekken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenSAMENWERKING TUSSEN ONDERNEMINGEN | GLASVEZEL | TELECOMMUNICATIE-INDUSTRIE | POST EN TELECOMMUNICATIE | TRANSMISSIENET | GEOGRAFISCHE SPREIDING | TELECOMMUNICATIE | INTERNET
Vrije trefwoordenPROXIMUS