...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0661 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Communicatie raad van bestuur bpost.
Datum indiening06/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

Onlangs viel in de pers te lezen dat de voorzitster van de raad van bestuur van bpost, mevrouw Audrey Hanard, blijkbaar al maanden op de hoogte zou zijn geweest van de collusie tussen de uitgevers en bpost in het krantencontract. Jean Muls, voormalig CEO van bpost Belgium, zou de raad van bestuur twee brieven hebben gestuurd met verdere informatie. 1. Heeft u op eender welke wijze een kopie verkregen van de brief, of brieven, van dhr. Muls aan de raad van bestuur? 2. Kunt u deze brief of brieven met het Parlement delen? Indien niet, welke elementen daaruit kan u wel melden? 3. Werd er aantoonbaar bewijs meegedeeld dat zou kunnen bevestigen dat mevrouw Audrey Hanard blijkbaar al maanden op de hoogte zou zijn geweest van de collusie? 4. Welke acties heeft u genomen of laten nemen naar aanleiding van deze brieven? 5. Heeft u mevrouw Hanard, of bpost, om nadere inlichtingen gevraagd? Wat was hierop het antwoord en neemt u hiermee genoegen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Deze vragen werden beantwoord tijdens de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van 14 maart 2023 (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 1024).

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenRAAD VAN BESTUUR | UITGAVE | ONGEOORLOOFDE OVEREENKOMST | LEVERING | POST EN TELECOMMUNICATIE | PERS | POSTDIENST
Vrije trefwoordenBPOST