...

Bulletin nr : B106 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1437 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Parkings in beheer van de NMBS. - Bezetting.
Datum indiening15/02/2023
Taal N
Publicatie vraag     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2023

 
Vraag

Sinds enkele jaren maakt de NMBS haar autoparkings stelselmatig betalend. In de meeste gevallen wordt er enkel een slagboom en betaalautomaat geplaatst aan de ingang van de parking. Extra veiligheidsmaatregelen komen er meestal niet. Bij eerdere vragen over autoparkings van de NMBS weigerde u een antwoord te geven onder het mom van commerciële vertrouwelijkheid. Dit is uiteraard verkeerd aangezien de overgrote meerderheid van parkeerterreinen verworven werd met publieke middelen, vooraf aan de wet van 1991. Slechts enkele parkeerinfrastructuren werden ingericht vanuit de commerciële nevenopdracht van de NMBS. Deze gegevens zijn bijgevolg onderworpen aan de parlementaire controle. 1. Welke parkings, in beheer van de NMBS, zijn betalend? Graag een overzicht met vermelding van het jaar waarin deze betalend werden gemaakt. 2. Graag een overzicht van de betaalparkings van de NMBS met vermelding van de bezettingsgraad op jaarbasis (absoluut en relatief). 3. Wordt de bezetting gemeten van niet-betalende parkings in beheer van de NMBS? Zo ja, graag een overzicht van de jaarlijkse bezettingsgraad (absoluut en relatief) in de afgelopen vijf jaren. 4. Hoewel u aanvankelijk het betalend maken van autoparkings van de NMBS verdedigde, maakte u later voorbehoud tegen het verder betalend maken. Wat is uw huidig standpunt als voogdijminister? Welke vrijheid krijgt de NMBS hieromtrent in het kader van het nieuwe beheerscontract? 5. Welke parkings plant de NMBS in 2023, 2024 en 2025 betalend te maken? Met welke gemeenten werd een akkoord gevonden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Alle inlichtingen met betrekking tot tarieven, faciliteiten en bijvoorbeeld de ligging van de betalende parkings van NMBS zijn beschikbaar op de website van B-Parking (https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking). Hieronder vindt u de bezettingsgraad van de parkings uitgerust met toegangscontrole, op jaarbasis. Sinds september 2022 ziet NMBS dit percentage aanzienlijk stijgen. Het gaat momenteel om 45 %. De beslissing om een parking betalend te maken berust op minstens één van de volgende elementen: - ondergrondse parkings of parkeergebouwen met verplichte toegangscontrole om de parking te beheren en te beveiligen en waarvan de exploitatie- en onderhoudskosten hoog zijn; - parkings verzadigd door niet-spoorwegreizigers (buurtbewoners, bedrijven, klanten van winkels, carpooling, enz.); - beslissing van de lokale overheid om de parkeerplaatsen op de wegen in de buurt van de parking betalend te maken; - parking verzadigd door occasionele reizigers ten nadele van abonnementhouders; - parking van een nabijgelegen station is betalend geworden. Deze beslissing gaat gepaard met een uitbreiding van de parkingcapaciteit voor tweewielers aan het betrokken station. Waar het mogelijk is, zal ik maximaal het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren om zich van en naar het station te begeven. Ter nuancering: in stedelijke gebieden kan het aanbieden van gratis parkings nadelig zijn voor de mobiliteit en het milieu, omdat het een aanzuigeffect heeft op voertuigen waardoor er files veroorzaakt worden met negatieve impact op de luchtkwaliteit. In landelijke gebieden is de realiteit uiteraard verschillend met een andere plaats voor de auto, bijvoorbeeld om zich naar het station te kunnen begeven. Ieder geval moet dus apart beoordeeld worden. Op basis van de eerder vermelde elementen uit het Openbare dienstcontract, evalueert NMBS continu haar parkings. Op basis van die evaluatie worden al dan niet stappen gezet om de betrokken parking betalend te maken. In dat geval zit zij steeds samen met de gemeente om het parkeerbeleid in de stationsomgeving waar mogelijk af te stemmen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | VERVOERBELEID | BETAALDE DIENSTEN | STATISTIEK | VERVOER PER SPOOR | PARKEERTERREIN | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS | PARKING