...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1422 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel De fietsenparking onder het Martelarenplein in Leuven (MV 33288C).
Datum indiening08/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/03/2023

 
Vraag

Ik heb u in december 2022 enkele vragen gesteld over de problemen die gebruikers van de nieuwe fietsenparking onder het Martelarenplein in Leuven ondervinden sinds de opening. Jammer genoeg heeft u toen op geen enkele vraag geantwoord. Het leek er eerder op dat u het promopraatje van bij de officiële opening gewoon heeft herhaald. Daarom stel ik mijn vragen graag opnieuw. Het grootste probleem is dat de plaatsen in de fietsenparking in strijd zijn met het Vademecum Fietsvoorzieningen. Ze zijn onder andere te smal, zodat maar 1.800 van de 3.700 plaatsen echt toegankelijk zijn. 1. Waarom heeft de NMBS bij de bouw van de parking geen rekening gehouden met de voorschriften in het Vademecum Fietsvoorzieningen? Hierdoor is onder andere de hart-op-hartafstand tussen de individuele fietsparkings te kort. 2. Heeft de NMBS op voorhand overlegd gepleegd met de stad Leuven over de invulling van de fietsenparking? 3. Klopt het dat de stad Leuven tegenargumenten heeft gegeven waar de NMBS geen rekening mee heeft gehouden? Zo ja, om welke reden? 4. Welke adviezen van de stad heeft de NMBS wel en niet gevolgd? 5. Zijn er nog aanpassingen mogelijk aan de fietsenparking? Of zit Leuven nu finaal met een onwerkbare fietsenstalling waarin maar de helft van de plaatsen echt toegankelijk is? 6. Aanvankelijk was er ook een fietsgeleidingssysteem beloofd. Wordt dat nog voorzien? 7. In december 2022 raakte bekend dat er een elektrische fiets uit het bewaakte deel van de fietsenparking werd gestolen. Kunt u zeggen wat er precies is misgegaan en hoe het mogelijk is dat je zomaar met andermans fiets naar buiten kan lopen in een gloednieuwe, beveiligde parking?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Als we van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit willen maken, moeten we ook investeren in goed voor- en natransport, met makkelijke overstappen op bus en metro maar ook met goede fietsinfrastructuur. In het nieuwe contract van openbare dienst zullen we die ambities verder uitbouwen, met duizenden nieuwe fietsparkeerplaatsen in het hele land. NMBS wil het aantal treinreizigers de volgende tien jaar immers met 30 % doen groeien. Daarom dienen onze stations verder uit te groeien tot multimodale knooppunten waar de reiziger vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kan overstappen. Dat is een essentieel onderdeel van het openbare dienstcontract dat wij recent met NMBS afsloten. Het volledige project voor de nieuwe fietsenparking aan het station van Leuven is uitgebreid met de stad Leuven afgestemd. Het ontwerp is een weerslag van alle behoeften en de beperkingen die de locatie met zich meebracht. Die zijn met name: de uitbreiding van de bestaande parking, beschermd stadsgezicht, vraag vanuit stad en NMBS om één toegang voor fietsers te voorzien om de onderdoorgang niet extra te belasten, enz. Op de omgevingsvergunning heeft de stad een positief advies gegeven, hierin was de mogelijkheid voor het plaatsen van etagerekken ook reeds opgenomen. De etagerekken zorgen voor een belangrijk deel van de structurele uitbreiding: indien ze er niet zijn, hoeveel duizenden stallingscapaciteit heb je dan minder: is dat dan een betere keuze? Deze capaciteitsuitbreiding was gewoon nodig en etagerekken zijn een prijs efficiënte manier om ze te creëren. In ieder geval werden verschillende scenario's met de stad besproken, en is er gekozen voor de meest haalbare optie met zoveel mogelijk fietsplaatsen. Er zijn momenteel geen aanpassingen voorzien aan de fietsenstalling, met uitzondering van een mogelijke installatie van een fietsdetectiesysteem in de toekomst. Momenteel is het onderzoek naar een fietsgeleidingssysteem, dat technische beheersbaar is en voldoende accuraat resultaten geeft lopende binnen NMBS. Eerdere testen met geleidingssystemen op andere locaties gaven onvoldoende resultaten. Wat betreft de diefstal van een elektrische fiets uit het bewaakte deel van de fietsparking, geven de Closed-Circuit TeleVision beelden van deze stalling met toegangscontrole weer dat de dader over de toegangspoortjes klom, een fiets ontvreemdde en deze terug over de toegangspoortjes heeft getild. Om herhaling te voorkomen werden bijkomende bestellingen geplaatst om een traliewerk boven de poortjes te voorzien.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | TRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | GECOMBINEERD VERVOER | VERVOER PER SPOOR | TWEEWIELIG VOERTUIG | PARKEERTERREIN | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS | PARKING | OVERLEG