...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1420 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel De ondertunneling van spoorwegovergangen in Wijgmaal (MV 33289C).
Datum indiening08/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/03/2023

 
Vraag

In de jaren 2014-2017 was er in Leuven heel veel te doen rond de ondertunneling van vier spoorwegovergangen in deelgemeente Wijgmaal. Het dorp staat bol van de spoorwegovergangen, wat niet alleen de veiligheid maar ook de doorstroming van het verkeer in het gedrang brengt. Infrabel onderzocht de mogelijkheid om vier overgangen in het centrum van het dorp te ondertunnelen. Het project stond zelfs in de top vijf van haar prioriteitenlijst in Vlaanderen. Ook de stad Leuven ging aan de slag met de plannen en hertekende het hele masterplan, waardoor Wijgmaal een veel groener en aangenamer dorp zou worden. Maar in 2017 volgde dan het nieuws dat Infrabel geen geld meer had om de overwegen te ondertunnelen. De plannen werden voor onbepaalde tijd in de koelkast gestopt. Vóór 2020 zouden ze zeker niet uitgevoerd worden. Mogelijk zou de realisatie pas voor 2025 zijn. We zijn intussen zes jaar verder en horen niks meer over een mogelijke ondertunneling van de vier overwegen. Ik ben dan ook heel benieuwd of dit dossier nog beweegt. Het verkeer is er de laatste jaren niet op verminderd. Begrijpt u dat de inwoners van Wijgmaal vragende partij zijn voor meer veiligheid en een vlottere verkeersdoorstroming in hun dorp? Zo ja, wat wil en kan u hieraan doen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

In het kader van "Wijgmaal in de steigers" werden de besprekingen met de stad Leuven over het vervangen van de overwegen door passende alternatieven begin 2022 heropgestart. Op 27 april 2022 werden beide masterplannen door de stad Leuven, in samenwerking met Infrabel (Belgische spoorwegbeheerder) aan de bewoners van Wijgmaal voorgesteld. Zowel voor de omgeving Wakkerzeelsebaan als voor de Remysite/stationsomgeving wordt een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers en een wegtunnel voorzien. Op deze infomarkt werden volgende timing voor het verwezenlijken van beide projecten medegedeeld: a) Remysite/stationsomgeving: - start alternatievenstudie ontwerpen voor tunnel voor voetgangers en fietsers en wegtunnel in 2022 (duurtijd ongeveer één jaar en terugkoppeling naar buurt in de loop van dit jaar); - na goedkeuring van het ontwerp volgt een periode van ongeveer drie jaar voor detailstudies en voor het doorlopen van allerhande administratieve procedures; - de effectieve start der werken wordt ten vroegste in 2027 voorzien. b) Omgeving Wakkerzeelsebaan: - om budgettaire redenen voorziet Infrabel een gefaseerde uitvoering waarbij de spoorwegovergang aan Remy voorrang heeft. De effectieve uitvoeringsstudie van het project Wakkerzeelsebaan wordt opgestart wanneer het project Remy verwezenlijkt is. De alternatievenstudie voor de tunnel voor voetgangers en fietsers en wegtunnel voor de Remysite/stationsomgeving is lopende.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | TRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | VERVOER PER SPOOR | WEGVERVOER | OPENBARE WERKEN
Vrije trefwoordenNMBS | OVERLEG