...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1172 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Meldpunt.Belgie.be.
Datum indiening17/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

In de Cybersecurity Strategie 2.0 lezen we dat slachtoffers van verschillende types van cyberoplichting cyberbedrog kunnen melden bij Meldpunt.België.be, een dienst van de FOD Economie, dewelke relevante data rond deze meldingen deelt met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en slachtoffers van cybercrime doorverwijst naar de politie. Melders krijgen steeds een advies waarin zoveel mogelijk op hun vragen wordt getracht te antwoorden. De bevoegde diensten analyseren de melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Dit kan leiden tot het doorgeven van de gegevens aan andere bevoegde autoriteiten. Gegeven het belang van kmo's voor de Belgische economie moet de FOD Economie nauwer samenwerken met het CCB in het verhogen van de cyberveiligheid van deze groep bedrijven. 1. Hoeveel meldingen van cyberbedrog ontving het Meldpunt in de periode 2018 -2022, opgesplitst per jaar en slachtoffer (consument of onderneming)? Om welk cyberbedrog ging het? 2. Hoeveel onderzoeken hebben de bevoegde diensten in dezelfde periode, ook opgesplitst per jaar, ingesteld? 3. In hoeveel gevallen werden de gegevens doorgegeven en aan welke autoriteiten? 4. Kan u meedelen hoe de FOD Economie nauwer samenwerkt met het CCB in het verhogen van de cyberveiligheid van kmo's?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenADMINISTRATIEVE SAMENWERKING | ONDERNEMING | KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | ECONOMISCH BELEID | COMPUTERCRIMINALITEIT | COMPUTERPIRATERIJ | DOORGEVEN VAN INFORMATIE
Vrije trefwoordenKLACHT