...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1702 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Ethische adviescommissie veiligheid.
Datum indiening28/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum31/03/2023

 
Vraag

Ik verwijs graag naar mijn omgezette mondelinge vraag nr. 32659C naar schriftelijke vraag nr. 1611 van 15 december 2022 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2022-2023, nr. 99) over de ethische adviescommissie veiligheid. U stelt in uw antwoord dat de Staten-Generaal van de politie zich buigt over specifieke politie-innovatie op het terrein en dat u de afgeronde activiteiten van de werkgroep verwacht. Daarnaast is het de bedoeling om een breed strategisch referentiekader te ontwikkelen om operationele keuzes en beslissingen te kunnen nemen binnen dat referentiekader. Volgens u zouden de scope, organisatie- en werkingsmodaliteiten verder worden afgebakend, uiteraard ook rekening houdend met de geldende Europese kaders maar was het te vroeg om uit te weiden over de gedachtewisseling die hierover liep op het moment van mijn vraagstelling. 1. Heeft u een algemene stand van zaken omtrent de ethische adviescommissie veiligheid? 2. Heeft u de resultaten van de werkgroep reeds ontvangen? 3. a) Hoe ver staat u met de ontwikkeling van het strategisch referentiekader? b) Welke operationele keuzes werden gemaakt? c) Welke beslissingen werden genomen binnen dit referentiekader? 4. Hoever staat het met de afbakening van de scope en de organisatie- en werkingsmodaliteiten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B105
Publicatiedatum 09/03/2023, 20222023
Antwoord

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken. Ik verwijs u naar de schriftelijke vraag nr. 1779 van 7 maart 2023.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | ACTIEPROGRAMMA | OPENBARE VEILIGHEID