...

Bulletin nr : B104 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1639 - Zittingsperiode : 55


Auteur Sophie De Wit, N-VA (06141)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Drugs in de gevangenissen.
Datum indiening23/01/2023
Taal N
Publicatie vraag     B104
Publicatiedatum 28/02/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2023

 
Vraag

Dat drugs en verslavingen een enorme problematiek vormen onder de gevangenispopulatie is een open deur intrappen. Vele veroordeelden kampen al met een drugsverslaving wanneer ze in de gevangenis terechtkomen, maar het gebeurt ook dat men pas in de gevangenis verslaafd geraakt. Dit heeft uiteraard grote gevolgen. Zo veroorzaakt het nemen van bepaalde drugs, of net het gebrek daaraan bij een zware verslaving, meer agressie. Bovendien belet druggebruik dat men na vrijlating het rechte pad kan blijven bewandelen en niet opnieuw in aanraking komt met justitie. Het is dus cruciaal dat drugs uit de gevangenissen gehouden wordt en men tijdens de detentie al intensief veroordeelden begeleidt zodat ze van hun drugsverslaving af raken. 1. Van hoeveel gedetineerden is geweten dat ze kampen met een drugsverslaving? Graag een gemiddeld percentage van de totale gevangenisbevolking. 2. Hoeveel van hen volgen één of andere vorm van begeleiding om van hun verslaving af te raken? 3. Graag een overzicht van welke drugsprojecten in welke gevangenissen bestaan. a) Wat houden de projecten precies in? b) Voor hoeveel gedetineerden is er telkens plaats per project? Zijn deze plaatsen steeds gevuld? Indien neen, waarom niet? c) Staan er nog nieuwe initiatieven in de steigers? Zo ja, waar, wanneer en hoeveel plaatsen voorzien ze? 4. Hoe vaak vinden er controles gericht op het vinden van drugs plaats in de gevangenissen? a) Graag een overzicht per gevangenis voor de afgelopen vijf jaar. b) Wordt er ook systematisch een controle uitgevoerd op het lichaam van de gedetineerde na het ontvangen van bezoek? Indien neen, waarom niet? c) Welke drugs worden vooral gevonden bij controles? d) Vormt de keuze tot het uitvoeren van controles een autonome beslissing van de gevangenisdirecties of worden er richtlijnen en streefdoelen van bovenaf opgelegd? Indien er richtlijnen zijn, kunnen die dan worden meegedeeld? 5. Welke maatregelen zal u nemen om het druggebruik in de gevangenissen tegen te gaan?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenSTRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | GEVANGENISWEZEN | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK | DRUGVERSLAVING