...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0055 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
Sub-departement Buit en Eur Zaken, Buit Handel, FCI
Titel Directiecomité FOD Buitenlandse Zaken (MV 31031C).
Datum indiening27/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/12/2022

 
Vraag

In de zomer van 2020 vertrok Bruno van der Pluijm, toenmalig voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, als ambassadeur naar Londen. De directeur-generaal van DG Europese Zaken neemt sindsdien, naast haar eigen functie, de lopende zaken waar. Officieel werd de positie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken nog niet opnieuw ingevuld en loopt er, ruim twee jaar later, nog steeds een selectieprocedure. Gezien de diepgaande crisis in Oost-Europa en Afrika, alsook met zicht op het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2024, lijkt me dit allesbehalve een ideale situatie. 1. Hoe verklaart u dat de aanstelling van de nieuwe voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken zo lang op zich laat wachten? Wanneer verwacht u dat de positie opnieuw ingevuld geraakt? 2. Wat is de impact van deze situatie op de werking van de FOD Economie? 3. Wat is de impact van deze situatie op de werking van de DG Europese Zaken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B098
Publicatiedatum 05/12/2022, 20222023
Antwoord

Ik verwijs naar het onderstaande antwoord dat u tijdens de commissie van 19 oktober 2022 in papieren versie heeft ontvangen (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 905). In oktober 2020 nam de heer Peter Moors, voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ontslag uit deze functie om andere functies op zich te nemen. Bijgevolg is begin 2021 een selectieprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter van het directiecomité. Aan het eind van deze procedure werd geen van de sollicitanten geschikt geacht Daarom zou in augustus 2021 een nieuwe procedure van start gaan. Helaas werd opnieuw geen van de sollicitanten geschikt bevonden. Er zal dus een nieuwe selectieprocedure moeten worden gestart. Aangezien momenteel echter een ontwerp van koninklijk besluit ter verbetering van de selectieprocedure voor managementfuncties wordt besproken, leek het beter dit besluit af te wachten alvorens de selectieprocedure opnieuw op te starten. Intussen is er een interim-voorzitter aangesteld, ondersteund door een sterk directiecomité. Wat de impact van deze situatie op de werking van onze FOD betreft, kan ik u meedelen dat de nodige beschikkingen werden genomen - onder andere door de oprichting van een taskforce voor de voorbereiding van het voorzitterschap in 2024 - om de continuïteit van de dienst en de verdediging van onze belangen te blijven waarborgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | ENERGIEBELEID | OVERHEID | LEIDINGGEVEND PERSONEEL | BESLUITVORMEND ORGAAN