...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0412 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Sub-departement Digitalisering, Adm Vereenv, Privacy, Regie Gebouwen
Titel Digitalisering.
Datum indiening12/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum14/11/2022

 
Vraag

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de GovApp stel ik u graag volgende vragen. 1. Kan u een overzicht geven van alle bedragen (zowel reeds uitbetaald als gecontracteerd) voor vzw Smals, tot vijf jaar terug? 2. Kan u een overzicht geven van alle contracten (zowel afgelopen, lopende en toekomstige) die uitbesteed zijn aan vzw Smals, tot vijf jaar terug? 3. Begov liet de app ontwikkelen door Digitaal Vlaanderen. Is dit de eerste samenwerking met de gewesten? Zijn er nog samenwerkingen gebeurd de laatste drie jaar? Zijn er gelijkaardige samenwerkingen gepland in de toekomst? 4. Ligt het bedrag van de investeringen onder de grens voor openbare aanbestedingen? Zo niet, welke bedrijven dienden ook een voorstel in? Voor welke redenen is de keuze gevallen op vzw Smals en Digitaal Vlaanderen? 5. Is de app GDPR compliant en wie heeft de certificering gedaan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

Zoals vermeld in mijn antwoord nr. 381 van 2 augustus 2022 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2021-2022, nr. 93) werd deze toepassing op verzoek van de minister van Volksgezondheid ontwikkeld door Digitaal Vlaanderen en de software voor het verzenden van berichten via de toepassing door Smals vzw. Ik nodig u daarom uit uw vragen te richten aan mijn collega, de minister van Volksgezondheid.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEIDSADMINISTRATIE
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | INFORMATICA | GEZONDHEIDSBELEID | VOLKSGEZONDHEID | TOEPASSING VAN INFORMATICA | INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM | ELEKTRONISCHE OVERHEID