...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1443 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Aanpak dark web.
Datum indiening14/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/11/2022

 
Vraag

In het verleden ondervroeg ik reeds verschillende leden van de regering over de respons van politiediensten die online criminaliteit opvolgden naar aanleiding van verscheidene Telegramkanalen die dienden als online marktplaatsen voor illegale goederen en diensten. 1. Welke acties heeft de politie sindsdien ondernomen om criminaliteit via chatapps zoals Telegram tegen te gaan? 2. Werkt de politie ondertussen al samen met de ontwikkelaars van deze apps om dat te bestrijden, of zijn daar contacten gelegd? 3. Hoeveel illegale websites, fora of marktplaatsen via apps zijn afgesloten of omgeleid sinds uw aantreden? Graag een opsplitsing per jaar en per oorsprong (website, forum, en andere).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken (vraag nr. 1419 van 2 augustus 2022, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2021-2022, nr. 93).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenMISDAADBESTRIJDING | POLITIE | COMPUTERCRIMINALITEIT | STRIJD TEGEN DE MISDADIGHEID | CRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | GEORGANISEERDE MISDAAD | INTERNET | INTERNETSITE