...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0554 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Interne audit bpost.
Datum indiening26/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/11/2022

 
Vraag

Er bereikt mij informatie dat bpost een interne audit heeft opgestart rond mogelijke collusie in het kader van de concessie voor de bedeling van erkende kranten en tijdschriften. Er zou mogelijks contact geweest zijn tussen uitgevers enerzijds en vertegenwoordigers van bpost anderzijds met het oog op het verhogen van de prijszetting in de ingediende offerte. 1. Was u vóór het ontvangen van huidige vraag op de hoogte van dergelijke interne audit? Indien niet, heeft u zich daar intussen over geïnformeerd (eventueel via een vertegenwoordiger van de Belgische Staat in de raad van bestuur)? 2. Wanneer zou deze audit zijn opgestart? 3. Wanneer zou een eindrapport verwacht worden? Wanneer dat er is, kan dat eindrapport dan publiek worden gemaakt, of kan minstens inzage of een kopie verleend worden? 4. Wie heeft deze audit aangevraagd? 5. Is de directie op de hoogte van deze audit? Welke stappen heeft de directie in dat kader exact ondernomen en op welke data? Is de directie bereid om volledige transparantie te geven omtrent deze kwestie, al dan niet na afronden van de interne audit? 6. Wanneer zou de collusie, waarvan sprake, gebeurd zijn? Onder welke Chief Executive Officer(s) exact? 7. Alleen al het bestaan van dergelijke interne audit, zou u als voogdijminister van de sector verantwoordelijk moeten maken om ook alles in het werk te stellen om zelfs de onderste steen in deze kwestie om te keren. Bent u bereid om stappen te zetten om deze kwestie verder politiek en gerechtelijk aanhangig te maken, en welke stappen precies?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

De schriftelijke vraag werd mondeling beantwoord tijdens de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van 25 oktober 2022. Ik verwijs voor het antwoord naar het verslag van de commissie (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 915).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCH BELEID | POST EN TELECOMMUNICATIE | PERS | POSTDIENST | AUDIT
Vrije trefwoordenBPOST