...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0551 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Budgettaire besparing door level playing field via de postwet.
Datum indiening25/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/11/2022

 
Vraag

Tijdens het recente begrotingsconclaaf werd beslist om op de begroting voor het jaar 2024 meeropbrengsten in te schrijven van 33 miljoen euro ingevolge de wijzigingen aan de postwet die een gelijker speelveld in de sector van de pakjesbezorging moeten beogen. 1. Voor 2023 zijn geen meeropbrengsten ingeschreven. Betekent dit dat u nog een jaar extra de tijd neemt om de postwet aan te passen? 2. Hoe is de regering tot dat bedrag van 33 miljoen euro meeropbrengsten gekomen? Waar worden de meeropbrengsten verwacht en voor welke bedragen (btw-inkomsten, personenbelasting, vennootschapsbelasting, RSZ-bijdragen, enz.)? 3. Worden de meeropbrengsten vooral verwacht langs zijde van de private koeriersbedrijven of langs de zijde van bpost? 4. Bent u op de hoogte van de evolutie en de inschatting van volumes bij de verschillende grote pakjesbedrijven? 5. Hebben u of uw kabinet (of collega's of andere kabinetten) overlegd met de sector in aanloop naar het begrotingsconclaaf omtrent de haalbaarheid en de omvang van de meeropbrengsten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

De schriftelijke vraag werd mondeling beantwoord tijdens de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van 25 oktober 2022 (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 915). Ik verwijs voor het antwoord naar het verslag van de commissie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBEGROTING
Eurovoc-descriptorenCONCURRENTIE | LEVERING | BEGROTINGSBELEID | POST EN TELECOMMUNICATIE | BEGROTING | RIJKSBEGROTING