...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0545 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Verdeling opbrengsten 5G-veiling.
Datum indiening12/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum14/11/2022

 
Vraag

Op 20 juni 2022 vond de langverwachte 5G-veiling plaats. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) maakte bekend dat de veiling in totaal 1,42 miljard euro opleverde. Dit is veel meer dan verwacht (oorspronkelijk 800 miljoen). Omdat er nog geen akkoord was over de verdeling van de opbrengsten van de 5G-veiling tussen het federale niveau en de deelstaten, werd eerder al beslist dat de opbrengsten van de veiling op een geblokkeerde rekening worden gestort om zo de verdelingskwestie los te koppelen van de 5G-veiling. Die loskoppeling is een goede zaak, België loopt immers al meer dan twee jaar achter op onze buurlanden wat de uitrol van 5G betreft. Desalniettemin dient er wel een akkoord gevonden te worden over de concrete verdeelsleutel die gehanteerd moet worden om de opbrengsten van de 5G-veiling te verdelen. Het is duidelijk dat de verdeelsleutel van 80/20 (die in het verleden steeds werd gehanteerd) niet langer hanteerbaar is aangezien de deelstaten bevoegd zijn voor Media. Zowel in het Vlaams als federaal regeerakkoord werd dan ook de ambitie ingeschreven om zich te engageren om tot een akkoord te komen met een (merkelijk) hoger aandeel voor de deelstaten in de verdeling van de éénmalige én jaarlijkse opbrengsten van de veiling. Kan u een stand van zaken geven over de onderhandelingen inzake de verdeelsleutel van de 5G-veiling opbrengsten? Waar situeren zich de knelpunten nog? Wanneer wordt een akkoord hieromtrent verwacht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

De onderhandelingen met de gemeenschappen werden opgestart. Eerst werd een transparant overzicht gegeven van de exacte opbrengsten van de veiling, inclusief de reeds bekende betalingsbeslissingen van de operatoren. Doelstelling van de onderhandeling is overeenstemming te vinden in de verdeling van de opbrengst, waarbij het federaal regeerakkoord leidraad is. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie liet een objectieve studie uitvoeren in samenspraak met de mediaregulatoren van de gemeenschappen omtrent de inschatting van de evolutie van het media-aandeel in de mobiele data voor de komende 20 jaar; de duurtijd van de 5G-licenties. De studie baseert zich op de definitie van het juridisch verankerd begrip "media" en tevens de Belgische context van de telecom netwerken. De onderhandelingen zijn volop aan de gang. Ik kan op dit moment nog niet inschatten wanneer deze zullen beëindigd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenOPENBARE AANBESTEDING | POST EN TELECOMMUNICATIE | INKOMSTEN | TRANSMISSIENET | TELECOMMUNICATIE | FEDERALE STAAT | GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE | INTERNET | MOBIELE TELEFOON