...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0535 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Vergroening wagenpark.
Datum indiening28/09/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum25/10/2022

 
Vraag

In verschillende stedelijke gebieden zien we nog steeds voertuigen van bpost op fossiele brandstof rondrijden, waardoor een hoge uitstoot van roet en fijn stof te noteren valt. In België zijn jaarlijks meer dan 1.000 doden te wijten aan de uitstoot van fijn stof en roet. Bpost wil haar ecologische voetafdruk verlagen door onder meer het aanplanten van bomen in het buitenland. Het planten van bomen voor de verlaging van de CO2 is een stap op mondiaal niveau maar heeft geen impact op korte termijn op de verhoging van de levenskwaliteit van onze bevolking. 1. Kan u voorleggen welke periode vooropgesteld is om over te stappen tot het volledig elektrisch rijden in de stad door bpost? Wanneer ligt de deadline ter zake, in welke steden exact? 2. Vindt u ook dat bpost als overheidsbedrijf het voorbeeld zou moeten geven in de sector? 3. Heeft bpost ter zake een transitietraject uitgestippeld, en zo ja, wat zijn de krachtlijnen daarvan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B096
Publicatiedatum 07/11/2022, 20222023
Antwoord

De Belgische overheid verwacht van haar overheidsbedrijven een voorbeeldfunctie. Het Handvest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, overeengekomen tussen de Belgische Staat en bpost, plaatst de voorbeeldrol van bpost op het gebied van economische, sociale en ecologische duurzaamheid centraal. Bpost heeft ambitieuze targets om zijn ecologische voetafdruk te verminderen, namelijk 55 % minder CO2 tegen 2030. De elektrificatie van zijn last-mile-vloot is een belangrijk onderdeel in de realisatie daarvan. Daarnaast zet bpost ook in op alternatieve brandstof voor zijn trucks, de elektrificatie van het bedrijfswagenpark en het verminderen van het verbruik van het gebouwenpark. Zo zal het wagenpark van het bedrijf overschakelen naar elektrische technologie, goed voor meer dan 18.000 kleine, middelgrote en grote auto's en bestelwagens tegen 2030. Daarnaast zullen bijna alle van de meer dan 800 vrachtwagens waarover het bedrijf zal beschikken, overstappen van diesel op LNG-brandstof, terwijl de isolatie van de gebouwen van het bedrijf optimaal verbeterd zal worden. Alle elektriciteit die bpost nv verbruikt en gebruikt voor deze wagenparken zal groene elektriciteit zijn. Bpost levert vandaag al in vijf steden emissievrij, namelijk Mechelen, Leuven, (1000) Brussel, Louvain-la-Neuve en Mons (binnen de stadsring). Tegen het einde van 2022 zal dit uitgebreid zijn tot meer dan tien steden. Bpost plant om tegen eind 2025, 50 % van de leveringen emissievrij te doen en tegen 2030, 100 % van de leveringen. De keuze van de steden hangt af van verschillende operationele parameters. Er wordt daarbij voorrang gegeven aan (centrum)steden. Bpost en de steden zijn permanent in gesprek om, met respect voor dat tijdsbestek, creatieve en permanente oplossingen te vinden voor de mobiliteit van de steden en de CO2-impact ingevolge de brief- en pakketbezorging.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOSTDIENST
Eurovoc-descriptorenWAGENPARK | POSTDIENST | ELEKTRISCH VOERTUIG | VERMINDERING VAN GASEMISSIE