...

Bulletin nr : B094 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0457 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Sub-departement Pensioenen, Maatsch Integr, Pers beperking, Armoedebestr, Beliris
Titel Voortgangsrapporten inzake initiatieven gefinancierd met middelen uit het Beliris-fonds.
Datum indiening16/08/2022
Taal N
Publicatie vraag     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Artikel 4, § 4 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende Beliris omvat een verplichting om zesmaandelijks rapporten voor te leggen aan de Samenwerkingscommissie met betrekking tot de voortgang van de werken die gefinancierd worden met middelen uit het Beliris-fonds. Kan u een overzicht bezorgen van de rapporten die de voorbije vijf jaar werden opgesteld ter uitvoering van de bovenstaande verplichting?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEIDSADMINISTRATIE
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | VERSLAG | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | STADSVERNIEUWING | RUIMTELIJKE ORDENING