...

Bulletin nr : B094 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1358 - Zittingsperiode : 55


Auteur Peter Buysrogge, N-VA (06030)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel VSSE. - Infrastructuur.
Datum indiening23/08/2022
Taal N
Publicatie vraag     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Graag had ik een overzicht per provincie gekregen van de investeringen die voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn gebeurd in de infrastructuur van de Veiligheid van de Staat (VSSE). Daarnaast tevens graag vermelding van het type investering en het budget. Graag een overzicht per jaar, per provincie.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B095
Publicatiedatum 19/10/2022, 20222023
Antwoord

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is een centrale dienst. Het gaat niet, zoals bij andere organisaties, om een dienst met federale en/of lokale structuren met ruime autonomie op het gebied van besluitvorming en budget. De VSSE is dus zo geconcipieerd dat ze werkt met één gecentraliseerde besluitvormingsstructuur die bevoegd is voor alle personeelsleden en infrastructuren van de dienst. De fysieke standplaats wordt voor die aspecten dus niet in aanmerking genomen. Met betrekking tot de geformuleerde vraag betekent dat concreet dat er geen specifiek budget bestaat voor elke gedecentraliseerde post van de VSSE. Bijgevolg zijn de investeringen in de gedecentraliseerde posten en in de hoofdzetel met elkaar verbonden. Zo is de veiligheid van de gebouwen van de VSSE voortaan opgenomen op een enkel digitaal platform waarop alle dergelijke zaken vanuit de hoofdzetel worden beheerd. De afgelopen twee jaar is daarin heel wat geďnvesteerd, met akkoord van de inspecteur van Financiën, en dat is dus ten bate van alle onroerende infrastructuren die de VSSE gebruikt. Die redenering gaat ook in het bijzonder op voor alle investeringen op het gebied van ICT-beveiliging van de gedecentraliseerde posten. Zij kunnen rekenen op beschermingssystemen die vanuit de hoofdzetel worden beheerd, maar ten voordele zijn van alle gebouwen die de VSSE gebruikt. Teneinde concrete vorm te geven aan de mogelijkheid voor de leden van de VSSE om occasioneel in een gedecentraliseerde post te werken, ook al is hun administratieve standplaats op de hoofdzetel, zijn er de afgelopen twee jaar ook aanzienlijke investeringen gebeurd op het vlak van logistiek (workplace, ICT, administratie enz.). Om in te gaan op de almaar toenemende vraag vanwege regionale en lokale partners, heeft de VSSE zich voorts uitgerust met een specifieke afdeling die in het teken staat van de banden met hen. Teneinde concreet te beantwoorden aan die steeds belangrijkere behoefte in de activiteiten van een geďntegreerde inlichtingendienst heeft de VSSE een specifiek functieprofiel voor die opdracht uitgewerkt en kregen er leden van de dienst na een interne selectie het mandaat om die te vervullen. Die investeringen kwamen door correlatie ten goede aan alle leden van de VSSE en hebben bijgedragen tot de versterking van de operationele capaciteit van de gedecentraliseerde posten die in verschillende Belgische provincies zijn gelegen. Ook werkt de dienst goed samen met de Regie der Gebouwen zodat er wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de VSSE op het vlak van onroerende infrastructuur, niet alleen voor de hoofdzetel, maar ook voor de gedecentraliseerde posten. Tot slot is de VSSE van mening dat het beschikken over gedecentraliseerde posten zo dicht mogelijk bij bepaalde strategische lokale partners een waardevolle troef is die ze wil bestendigen en benutten in het kader van haar globale strategie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | INVESTERING | OPENBARE VEILIGHEID | GEHEIME DIENST | BEGROTING
Vrije trefwoordenBEGROTING INFRASTRUCTUUR