...

Bulletin nr : B094 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1349 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel De Crossborder-toeslag.
Datum indiening05/08/2022
Taal N
Publicatie vraag     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Sinds augustus 2021 wordt een bijkomende, administratieve toeslag geheven op de verkeersboetes die via het Crossborder-platform worden ge´nd. Op die manier betalen overtreders mee aan de administratieve en operationele verwerkingskosten van het platform. Het bedrag van de toeslag varieert naargelang het gaat om een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen. Hoeveel heeft deze Crossborder-toeslag sinds haar invoering reeds opgebracht?


 
Status 7 erratum - erratum - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B095
Publicatiedatum 19/10/2022, 20222023
Antwoord

Erratum In het Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 94 van 19 oktober, vraag nr. 1349 van 5 augustus 2022, de tekst van het antwoord toevoegen door wat volgt: De administratieve toeslag is in het leven geroepen met als doel de burger te responsabiliseren voor de kosten die met zijn of haar boete gepaard gaan, in plaats van die te laten betalen door alle burgers van ons land. De administratieve toeslag leverde in 2021, 10,2 miljoen euro op.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | ALGEMENE KOSTEN | GELDBOETE | STATISTIEK | ELEKTRONISCHE OVERHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT