...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1179 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Staten-Generaal Verkeersveiligheid.
Datum indiening14/09/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/10/2022

 
Vraag

In 2001 werd de allereerste Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid georganiseerd op initiatief van toenmalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant. De Staten-Generaal bracht alle betrokken partijen die bezig waren met verkeersveiligheid samen, met het oog op het uitwerken van plannen en maatregelen om het torenhoge aantal verkeersdoden opnieuw naar omlaag te brengen. Kan u mij voor de voorbije vijf edities van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid de volgende gegevens meedelen: - het totale budget voor de organisatie van de Staten-Generaal; - de oorsprong van de budgettaire middelen (federale overheid, enz.); - een overzicht van de verschillende uitgavenposten waaraan de budgettaire middelen werden besteed?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Antwoord

Sinds 2001 worden de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid (SGVV) door het BIVV en vervolgens door haar opvolger het Vias institute georganiseerd, in opdracht van de federale minister van Mobiliteit. De boekhoudgegevens van Vias institute worden voor zeven jaren bewaard. Dit maakt dat op basis van de boekhoudkundige gegevens enkel de vergelijking tussen 2015 en 2021 kan gemaakt worden. Voor beide edities - maar ook in 2001, 2007 en 2010 - is gebruik gemaakt van federale budgettaire middelen. In volgend overzicht ziet u de verschillende uitgavenposten en het totale budget voor de edities van 2015 en van 2021. De verschillen in budget tussen beide edities hebben verschillende redenen. In 2015 werden geen strategische actieplannen opgemaakt. Er werd slechts een beperkt burgerparticipatietraject opgezet. In 2021 was het voortraject in de voorbereiding van de SGVV veel langer. Het was mijn keuze om een uitgebreid burgerparticipatietraject te voorzien, zowel via thematische enquêtes via een webplatform als door middel van thematische panels. Deze laatste werden op zes verschillende locaties in België georganiseerd, voor de animatie van de panels werd ook een beroep gedaan op specialisten in participatieve trajecten. De strategische plannen zijn tot stand gekomen op basis van de insteek uit de burgerinitiatieven, een uitgebreid statusrapport over de verkeersveiligheid in België en uitvoerig overleg met verschillende federale en ook regionale partners. De organisatorische aspecten van de panels en van het event zelf op 23 november 2021, alsook de investeringen in communicatie (websites, social media en advertenties, video-boodschappen) waren een stuk groter dan in 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | ACTIEPROGRAMMA | WEGVERKEER | VERKEERSVEILIGHEID | BEGROTING | DOOD
Vrije trefwoordenOVERLEG | ONGEVAL OP DE WEG