...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1164 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel De zwarte lijst met niet toegestane nummerplaatcombinaties.
Datum indiening06/09/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Tegen betaling van 1.000 euro kan je bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen. Die aanvragen worden gefilterd via een computersysteem en ook nog eens gecontroleerd door een ambtenaar. Niet alle nummerplaatcombinaties zijn immers toegelaten. Er bestaat een zwarte lijst van combinaties die geweigerd worden. Kan u de zwarte lijst bezorgen van de nummerplaatcombinaties die niet door DIV worden toegestaan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Antwoord

Voor een inschrijving onder gepersonaliseerde kentekenplaat kan bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) een combinatie naar keuze worden aangevraagd. Dit wil echter niet zeggen dat alle mogelijke combinaties zijn toegelaten. Alle combinaties die niet toegelaten zijn vormen op zich een lijst met verboden combinaties die worden geweigerd wanneer zij worden aangevraagd. Voor deze lijst verwijs ik u naar de website van de FOD Mobiliteit. Daarnaast zijn ook combinaties die beledigend, racistisch of xenofoob van aard zijn niet toegelaten. Deze combinaties zijn niet strikt begrensd zoals de lijst met verboden combinaties. De aanvraag wordt verwerkt door een DIV-agent die elke afzonderlijke aanvraag controleert. De definitieve goedkeuring van de reservering is de verantwoordelijkheid van de bevoegde ambtenaar, die een combinatie in laatste instantie nog altijd kan uitsluiten. De recente gevallen van gepersonaliseerde kentekenplaten met racistische of xenofobe verwijzingen in omloop tonen aan dat het filtersysteem verder moet worden verbeterd en verfijnd. Daarom heb ik de DIV gevraagd nog waakzamer te zijn bij het onderzoeken van nieuwe aanvragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | VERVOERBELEID | RACISME | REGISTRATIE VAN EEN VOERTUIG | WEGVERKEER | XENOFOBIE | VOERTUIG