...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1289 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Cijferevolutie gevangenen in deradexafdelingen.
Datum indiening12/07/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/08/2022

 
Vraag

Ik informeer graag naar een cijferevolutie van het aantal gedetineerden die worden opgevolgd omwille van radicalisme, extremisme en terrorisme in de Belgische gevangenissen en de aanwezigheid van moslimconsulenten die aan het werk zijn in de gevangenissen in ons land. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse definieert drie categorieën van opvolging: Terrorist Fighters (FTF en HTF) en Haatpredikers (HP), Terrorismeveroordeelden (TV) en Potentieel Gewelddadige Extremisten (PGE). 1. Hoeveel individuen zitten er heden in onze Belgische gevangenissen? Graag opgesplitst per categorie, per regio en instelling. 2. Hoeveel individuen zitten er momenteel in de deradexafdelingen? Graag opgesplitst per categorie, per regio en instelling. 3. Hoeveel individuen hebben de gevangenis ondertussen verlaten? Betreft dit effectieve vrijlating of vrijlating onder voorwaarden? 4. Hoeveel individuen komen effectief vrij of maken kans om effectief vrij te komen binnen de vijf jaar? 5. Tussen april 2020 en april 2025 zouden er 71 gedetineerden van de lijst Celex het eind van hun straf bereiken. Is dit aantal ondertussen gewijzigd? Zo ja, door welke omstandigheden? 6. Hoeveel moslimconsulenten waren/zijn er aan het werk sinds 2020 tot op heden? Graag opgesplitst per instelling. 7. Hoeveel andere religieuze en morele consulenten zijn er aan het werk sinds 2020 tot op heden? Graag opgesplitst per instelling en per levensbeschouwing. 8. Hoever staat u met de ontwikkeling van uw beleid ten aanzien van deze individuen in de gevangenis en de disengagement-programma's? Wanneer zal dit rond zijn?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B091
Publicatiedatum 09/09/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | TERRORISME | EXTREMISME | RELIGIEUS CONSERVATISME