...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1116 - Zittingsperiode : 55


Auteur Bert Wollants, N-VA (06147)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Gesloten overwegen op Liers grondgebied.
Datum indiening07/07/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/08/2022

 
Vraag

De stad Lier heeft op haar grondgebied verschillende spooroverwegen. Voor Infrabel zorgen die overwegen voor mogelijke vertragingen door technische problemen of ongevallen, voor de stad heeft een gesloten overweg vaak een grote impact op de doorstroming en circulatie van het verkeer. 1. Kan u voor elke overweg in Lier aangeven hoe vaak hij gemiddeld op een normale weekdag sluit? 2. Hoelang duurt een gemiddelde sluiting van de verschillende overwegen? 3. Infrabel heeft een studieopdracht uitbesteed in het kader van de sluiting van de spooroverweg Lispersteenweg. Is deze opdracht uiteindelijk gegund? Tot wanneer loopt de studieopdracht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B091
Publicatiedatum 09/09/2022, 20212022
Antwoord

1 en 2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal uren per dag dat het verboden is om de overwegen (OW) op Liers grondgebied te passeren met een voertuig. De OW 24 is een hele drukke overweg; wat de lange sluitingstijd verklaart. 3. Na een selectieprocedure voor kandidaten werd deze studieopdracht recent aanbesteed op 23 juni 2022. Momenteel loopt de interne gunningsprocedure. Er wordt verwacht de studie te kunnen starten in het najaar 2022. De uitvoeringstermijn van deze studieopdracht bedraagt 730 kalenderdagen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTRANSPORTINFRASTRUCTUUR | ANTWERPEN | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | SPOORWEGNET