...

Bulletin nr : B090 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1103 - Zittingsperiode : 55


Auteur Bert Wollants, N-VA (06147)
Departement Vice-eersteminister en Minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
Sub-departement FinanciŽn, Fraudebestrijding, Nat.Lot.
Titel Economisch belang van de luchtvaart. - Driejaarlijks rapport van NBB (MV 28312C).
Datum indiening05/07/2022
Taal N
Publicatie vraag     B090
Publicatiedatum 11/08/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/08/2022

 
Vraag

In het verleden werd door de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) met een zekere regelmaat een rapport uitgewerkt rond het economisch belang van de luchtvaart en de luchtvaartactiviteiten. Dit werd in 2009 voor de eerste keer uitgewerkt en kreeg vervolgens updates in 2011, 2014 en 2017. Sinds 2017 is het op dit vlak echter stil. In lijn met de eerdere updatefrequentie was een rapport mogelijk te verwachten in 2020. Gezien het feit dat het rapport niet terug te vinden is, vermoed ik dat het ook niet door de NBB werd opgemaakt. In het kader van de gesprekken die worden gevoerd over de randvoorwaarden en extra maatregelen met betrekking tot de luchthaven van Zaventem/Brussel-Nationaal, is een rapportage rond de het economisch belang van deze sector een absolute meerwaarde. 1. Werd een dergelijk rapport door de NBB opgesteld dat eventueel een beperktere verspreiding kende? 2. Bent u voorstander van het opmaken van een dergelijk rapport en zal u de NBBvragen om een nieuwe update te overwegen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B091
Publicatiedatum 09/09/2022, 20212022
Antwoord

De laatste studie van de Nationale Bank van BelgiŽ aangaande het economisch belang van de luchtvaart en de luchtvaartactiviteiten dateert inderdaad van 2017 en beschreef de situatie van 2015. Sindsdien heeft de Nationale Bank effectief geen luchtvaartstudie meer uitgevoerd. De reden hiervoor is dat bij de afweging van de prioriteiten van het studiedepartement van de NBB keuzes moesten gemaakt worden. Op een gegeven ogenblik werd door de NBB geoordeeld dat een sectorale beschrijving, gebaseerd op data van de jaarrekeningen, die per definitie een beschrijving geven van een situatie van twee jaar eerder, niet langer als prioriteit aangemerkt kon worden. Tevens werd de dienst micro-economische analyse die dergelijke studies uitvoerde binnen de NBB in 2019 afgeschaft. Met de opheffing van deze dienst werd beslist dat dergelijke luchtvaartstudies niet verdergezet dienen te worden. Hoewel ik voorstander ben van verstrekking van informatie, is de NBB een autonome en onafhankelijke instelling. Het is dan ook niet mijn intentie om structureel tussen te komen in het programma van het studiedepartement van de NBB.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCH BELEID | VERSLAG | LUCHTVERVOER | CENTRALE BANK