...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1358 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Lokaal rekruteren van brandweerlieden.
Datum indiening29/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/08/2022

 
Vraag

De werving van brandweerlieden gebeurt sinds 2015 via het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Vaak wordt dit FGA in de brandweerscholen georganiseerd. Het is mogelijk om dit lokaal in de zones te organiseren, maar blijkbaar bestaan er heel wat drempels om dit te doen. Het lijkt dat deze vorm van aanwerving leidt tot het moeilijker kunnen aantrekken van vrijwilligers en tot een daling van diversiteit in de beroepskorpsen. 1. U antwoordde in de commissie Binnenlandse Zaken op 15 februari 2022 dat de besprekingen met de stakeholders over aanpassingen aan het administratief en geldelijk statuut van het brandweerpersoneel, uw quick wins, reeds waren afgerond. U zou een ontwerp met nieuwe bepalingen, onder meer met betrekking tot het FGA, zo snel mogelijk op de Ministerraad brengen. Kunt u over dit ontwerp een stand van zaken geven? 2. Welke positieve en negatieve elementen werden, naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe ontwerp, opgemerkt met betrekking tot het FGA? Welke negatieve elementen werden aangepakt en op welke wijze? 3. Is de reglementering die de proeven met het oog op het bekomen van het FGA regelt reeds aangepast en vernieuwd? Wat moet er nog gebeuren? Kunt u een overzicht bezorgen van de aard van deze proeven? 4. Kunt u een overzicht bezorgen van de behaalde FGA's en de aanwervingen via het FGA per functie, per regio voor de laatste vijf jaar?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B090
Publicatiedatum 11/08/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenBEROEPSOPLEIDING | BRANDBESTRIJDING | AANWERVING | BURGERBESCHERMING
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST