...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1328 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Kandidaten politiescholen.
Datum indiening08/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/07/2022

 
Vraag

Als vervolg op mijn mondelinge vraag nr. 28274C tijdens de commissie Binnenlandse Zaken van 1 juni 2022 (Integraal Verslag, Kamer, 2021-2022, CRIV 55 COM 805) betreffende de acute rekruteringsnood bij de federale en de lokale politie, ben ik zo vrij cijfers op te vragen van het aantal kandidaten aan de politiescholen in België. 1. Kunt u een overzicht bezorgen van het aantal kandidaten per politieschool van de laatste vijf jaar tot op heden? Graag opgesplitst per provincie en leeftijd. Graag ook opgesplitst per landstaal, Nederlands en Frans. 2. Kunt u een overzicht bezorgen van het aantal afgestudeerden per politieschool van de laatste vijf jaar tot op heden? Graag opgesplitst per provincie en leeftijd. Graag ook opgesplitst per landstaal, Nederlands en Frans.


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B089
Publicatiedatum 14/07/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenSTUDENT | BEROEPSOPLEIDING | POLITIE | AANWERVING | OPENBARE VEILIGHEID