...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0434 - Zittingsperiode : 55


Auteur Valerie Van Peel, N-VA (06589)
Departement Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Sub-departement Pensioenen, Maatsch Integr, Pers beperking, Armoedebestr, Beliris
Titel Leefloon vluchtelingen bij verhuis (MV 27591C).
Datum indiening22/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/07/2022

 
Vraag

In de FAQ van de POD Maatschappelijke Integratie staat volgende passage: "11.1. Ik ben ingeschreven in het vreemdelingenregister van gemeente X maar verhuis tijdens mijn tijdelijke bescherming naar gemeente Y. Welk OCMW is bevoegd? Overeenkomstig artikel 2, § 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), is het OCMW van de gemeente waar de steunaanvrager op datum van de steunaanvraag staat ingeschreven in het vreemdelingenregister het bevoegde OCMW. Bijgevolg is het OCMW van de gemeente X bevoegd overeenkomstig artikel 2, § 5 van de wet van 2 april 1965, ook al is betrokkene verhuisd naar gemeente Y. Zodra de betrokkene is ingeschreven in het vreemdelingenregister van gemeente Y, zal het OCMW van gemeente Y bevoegd zijn voor het lopend dossier". Ik ontvang signalen dat dit op het terrein toch niet altijd vlekkeloos verloopt. 1. Kunt u duiden in welke situaties, om welke redenen, hoe lang, hoe vaak een andere gemeente en OCMW instaan voor de uitbetaling van het leefloon dan de gemeente waar de vluchteling verblijft? 2. Is er begeleiding voorzien tijdens de verhuis en bij het inschrijven in het vreemdelingenregister van de nieuwe gemeente? 3. Het al dan niet tijdelijk opvolgen en begeleiden van vluchtelingen nadat ze zijn verhuisd is moeilijk. In welke mate doet dit probleem zich voor en welke oplossingen worden er aangeboden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B089
Publicatiedatum 14/07/2022, 20212022
Antwoord

Zoals u weet is de territoriale bevoegdheid van OCMW's een klassiek pijnpunt. Ik heb echter geen alarmerende signalen ontvangen over dit probleem in het kader van de Oekraïne-crisis en ik heb ook geen specifieke cijfers.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL BELEID
Eurovoc-descriptorenSOCIAAL BELEID | VLUCHTELING | DOMICILIE | MINIMUMBESTAANSINKOMEN