...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0319 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Sub-departement Digitalisering, Adm Vereenv, Privacy, Regie Gebouwen, Fed Cult Inst
Titel Kritieke infrastructuren en gebouwen uitgerust met Chinese camera's (MV 24768C).
Datum indiening20/04/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum25/05/2022

 
Vraag

Ik verwijs naar mijn eerdere mondelinge vraag (23995C) aan minister Van Quickenborne tijdens de commissie Justitie van 26 januari 2022 omtrent het gebruik van beveiligingscamera's van Chinese makelij. Helaas mocht ik van de minister van Justitie geen antwoord ontvangen. Er worden camera's van Chinese makelij gebruikt door onder andere Defensie, in politiecommissariaten, supermarkten, asielcentra, scholen, ziekenhuizen en zelfs in gebouwen van de federale en Vlaamse overheid. Dit verontrust mij bijzonder omdat we er zeker van mogen zijn dat China meekijkt en -luistert in ons land, erger nog, er wordt zelfs gevreesd voor spionage. Wat mij nog meer verontrust is dat niemand van uw regering weet waar ze precies hangen, blijkbaar zijn ze over heel België verspreid. Er wordt niet eens een register of overzicht van de verschillende camera's in de gebouwen bijgehouden. 1. Kunt u een overzicht bezorgen van alle gebouwen in België onder uw beheer waar camera's van Chinese makelij geďnstalleerd zijn? Om hoeveel camera's gaat het in totaal? 2. Hoeveel sites/gebouwen met kritieke infrastructuren in België heeft u onder uw beheer? Bij hoeveel van deze sites zijn er dergelijke camera's geďnstalleerd? Om hoeveel camera's gaat het in totaal?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B086
Publicatiedatum 25/05/2022, 20212022
Antwoord

1. Momenteel beschikt de Regie der Gebouwen niet over gecentraliseerde gegevens over het precieze aantal camera's van een bepaald merk in de openbare gebouwen die zij beheert. Ik heb aan de Regie der Gebouwen gevraagd een dergelijk kadaster op te stellen. Ik heb het nog niet, maar ik zal het u zeker toesturen zodra ik het ontvang. Op basis van de door de Regie der Gebouwen verstrekte gegevens kan ik u evenwel meedelen dat de Regie der Gebouwen in het kader van de laatste twee raamovereenkomsten inzake beveiliging (van 6 mei 2013 tot heden) ten minste 531 camera's van de OEM-merken Hikvision en Dahua heeft laten installeren. Bovendien rusten sommige bewoners hun ruimten zelf uit met beveiligingssystemen, zonder de Regie daarvan op de hoogte te brengen. Bovendien zijn sommige gehuurde gebouwen vaak uitgerust met een camerasysteem dat door de eigenaar is geďnstalleerd. 2. "Kritieke infrastructuur " zoals gedefinieerd door de wet van 1 juli 2011 wordt niet op deze manier aangeduid binnen de Regie. Intern classificeert de Regie momenteel 355 gebouwen als "gevoelig". Zoals hierboven vermeld, beschikt zij momenteel echter niet over een centraal register van het exacte aantal camera's van een bepaald merk. Voorts herinner ik eraan dat de bewoners van gebouwen, ook die met een hoog beveiligingsniveau, op eigen initiatief beveiligingscamera's kunnen installeren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEID | AUDIOVISUEEL MATERIAAL | OPENBARE VEILIGHEID | OPENBAAR GEBOUW | CHINA | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN