...

Bulletin nr : B086 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0469 - Zittingsperiode : 55


Auteur Peter Buysrogge, N-VA (06030)
Departement Minister van Defensie
Sub-departement Defensie
Titel De militaire kazernes en kwartieren.
Datum indiening13/04/2022
Taal N
Publicatie vraag     B086
Publicatiedatum 25/05/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum18/05/2022

 
Vraag

1. Graag een geactualiseerd overzicht van de kazernes en kwartieren die momenteel door Defensie gebruikt worden per provincie. Graag met vermelding van oppervlakte, component, aantal personeelsleden burger/militair en jaarlijkse werkingskosten. 2. Kan u per kazerne/kwartier een beschrijving geven van de huidige toestand van de gebouwen? Wat zijn per kazerne/kwartier de noodzakelijke of geplande investeringen (inclusief termijnen en eventuele kostprijs)? Welke investeringen werden in de loop van 2021 uitgevoerd? 3. Kan u voor de periode 2019, 2020 en 2021 per kazerne/kwartier een jaarlijks overzicht geven van het aantal klachten van omwonenden? Graag een opdeling per type klacht (milieu, geluid, enz.).


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B093
Publicatiedatum 30/09/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenHINDER | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | STATISTIEK | MILITAIRE BASIS
Vrije trefwoordenKLACHT