...

Bulletin nr : B085 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0189 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Eerste Minister
Sub-departement Eerste minister, Buit. en Eur. Zaken
Titel Kritieke infrastructuren uitgerust met Chinese camera's (MV 24597C).
Datum indiening25/03/2022
Taal N
Publicatie vraag     B085
Publicatiedatum 11/05/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum04/05/2022

 
Vraag

Ik verwijs naar mijn eerdere mondelinge vraag aan minister Van Quickenborne tijdens de commissie Justitie van 26 januari 2022 (vraag nr. 23995C, Integraal Verlag, Kamer, 2021-2022, CRIV 55 COM 677) omtrent het gebruik van beveiligingscamera's van Chinese makelij. Helaas mocht ik van de minister van Justitie geen antwoord ontvangen. Er worden camera's van Chinese makelij gebruikt door onder andere Defensie, in politiecommissariaten, supermarkten, asielcentra, scholen, ziekenhuizen en zelfs in gebouwen van de federale en Vlaamse overheid. Dit verontrust mij bijzonder omdat we er zeker van mogen zijn dat China meekijkt en -luistert in ons land, erger nog, er wordt zelfs gevreesd voor spionage. Wat mij nog meer verontrust is dat niemand van uw regering weet waar ze precies hangen, blijkbaar zijn ze over heel België verspreid. Er wordt niet eens een register of overzicht van de verschillende camera's in de gebouwen bijgehouden. Welke andere kritieke infrastructuren in België zoals legerbasissen, kerncentrales, havens, en andere sites worden eveneens uitgerust met deze camera's?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B086
Publicatiedatum 25/05/2022, 20212022
Antwoord

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat werd gegeven op zijn identieke mondelinge vraag in de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van 16 maart 2022 (Integraal Verslag, Kamer, 2021-2022, CRIV 55 COM 721).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenAUDIOVISUEEL MATERIAAL | OPENBARE VEILIGHEID | CHINA | SPIONAGE | BEVEILIGING EN BEWAKING