...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1167 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Erkenningsaanvragen voor lokale geloofsgemeenschappen (MV 27342C).
Datum indiening05/05/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/06/2022

 
Vraag

Graag vernam ik uw visie omtrent de intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van BelgiŽ (EMB). Volgens een artikel in Het Belang van Limburg kunnen alle 78 moskeeŽn die een erkenningsaanvraag hadden ingediend instappen in een verkorte procedure van ťťn jaar, met medewerking van de moslim executieve. Blijkbaar behoren ťťn op drie moskeeŽn vandaag nog steeds tot de Diyanet-koepel, die eerder reeds in opspraak kwam. Concreet betekent dit ook dat er momenteel dus geen rekening gehouden wordt met buitenlandse inmenging. U heeft in februari 2022 de procedure om de erkenning in te trekken van het EMB opgestart maar daar heeft de voorzitter, Mehmet ‹stŁn, geen oren naar. Hij is zelfs bezig met de verkiezing van de nieuwe executieve. 1. Heeft u een stand van zaken omtrent de door u opgestarte procedure tot intrekking van de erkenning van het EMB? Hoe ver staat u hiermee? 2. Hoe staat u tegenover de verkiezing van de nieuwe executieve? U werkte toch aan een tijdelijk administratief alternatief voor het EMB, wat is daarmee gebeurd? 3. Kunt u bevestigen dat de procedure over de intrekking van de erkenning sowieso verder gezet wordt? Op welke termijn ziet u dit? 4. Indien er toch verkiezingen gehouden worden, hoe kan u garanderen dat niet opnieuw dezelfde usual suspects verkozen kunnen worden? Wat met buitenlandse inmenging? 5. Bent u op de hoogte van een verkiezingscharter dat volgens de voorzitter van het EMB door de moskeeŽn dient ondertekend te worden? Klopt het dat er ongeveer 150 moskeeŽn dit charter al ondertekend hebben? Welke waarde hecht u, als minister van Justitie, aan dit charter? 6. Bent u op de hoogte van het feit dat er momenteel een groep van Marokkaanse (staats)imams of leden van universiteitsprofessoren, predikers en voordragers reist naar ons land? Zo ja, over hoeveel personen gaat het?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B085
Publicatiedatum 11/05/2022, 20212022
Antwoord

1 en 3. Ik ben hierover nog ondervraagd door collega Geens voor het paasverlof. Ik heb toen gezegd dat ik mij reticent moest opstellen in mijn antwoorden omwille van de lopende procedure. Die reticentie moet ik ook nu nog aan de dag leggen. Maar het geachte lid weet goed wat ik hierover in het verleden heb gezegd. Dat blijft uiteraard geldig. De procedure is nog lopende. Ik kan niet vooruit lopen op de volgende stappen. 2, 4 en 5. Ik stel vast dat het EMB communiceerde dat de verkiezingen werden uitgesteld. Het geachte lid weet wat mijn principes zijn voor de vernieuwingsoperatie. En ja, uiteraard ben ik op de hoogte van dit verkiezingscharter. Ook hier doe ik verder geen uitspraken over. De verkiezingen zijn immers uitgesteld. Ik weet dat het geachte lid begrijpt waarom mijn antwoorden kort zijn, maar mijn intenties ter zake zijn gekend. 6. Wat betreft de vraag over het aantal imams dat tijdelijk uit Marokko komt, zijn wij op de hoogte gebracht van de komst van 33 Marokkaanse imams tijdens de ramadan van 2022. De Marokkaanse autoriteiten sturen immers elk jaar imams naar ons land tijdens de ramadanmaand om er bepaalde diensten te verrichten. Het geachte lid weet dat, dit gebeurt al jaren zo. Deze imams geven zichzelf als zodanig aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken bij het aanvragen van een visum.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenISLAM | OVERHEID | GODSDIENST
Vrije trefwoordenEREDIENST | ERKENNING