...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0144 - Zittingsperiode : 55


Auteur Kathleen Depoorter, N-VA (07387)
Departement Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sub-departement Gendergel, Gel Kansen, Diversiteit
Titel IGVM. - Werking en financiŽle transparantie.
Datum indiening17/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/03/2022

 
Vraag

In opvolging van mijn eerdere vragen, zowel schriftelijk als mondeling in de commissie, omtrent de werking en de financiŽle transparantie van het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) wens ik bijkomende informatie. De werking van een federale overheidsinstelling dient open en transparant te worden toegelicht. 1. Graag ontvang ik het overzicht en de details van het totaalpakket dat de leidinggevenden van het IGVM ontvangen. Dit voor de jaren 2018 tot nu. 2. Welke andere vergoedingen - van eender welke aard - werden in deze periode door de leidinggevenden van het IGVM aangevraagd en/of uitgekeerd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B082
Publicatiedatum 05/04/2022, 20212022
Antwoord

Voor de periode 2018-2022: de managementfuncties (mandaatfuncties) binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden in twee groepen geklasseerd, namelijk de directie en de adjunct-directie (koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen). 1. De mandaatfuncties worden volgens 13 criteria gewogen (koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde). Volgens het aantal punten dat bij de weging wordt toegekend, worden deze functies aan een van de zeven salarisbanden verbonden. Aan elke salarisband is een wedde verbonden. De directeur wordt verloond volgens salarisband 4 (niet-geÔndexeerd brutobedrag/jaar: 73.185,81 euro ) en de adjunct-directeur wordt verloond volgens salarisband 3 (niet-geÔndexeerd brutobedrag/jaar: 65.508,80 euro). Deze weddes worden enkel geÔndexeerd, er zijn geen tussentijdse verhogingen. Daarnaast waren er op het Instituut in 2020 en 2021 drie leidinggevenden in de klasse A3 en een leidinggevende ad interim in de klasse A2. Periodiek zijn er tussentijdse verhogingen (de geldelijke anciŽnniteit) en binnen een klasse zijn er ook schaalverhogingen. De niet-geÔndexeerde weddeschalen in de klasse A3 variŽren tussen 32.380,00 euro en 51.360,00 euro. De niet-geÔndexeerde weddeschalen in de klasse A2 variŽren tussen 25.880,00 euro en 44.360,00 euro). 2. Representatiekosten: gemiddeld genomen over de laatste vijf jaar bedragen de representatiekosten voor de directeur en de adjunct-directeur 1.450 euro per persoon per jaar. Voor de jaren 2020 en 2021 lag dit gemiddelde lager; het gemiddelde bedrag lag toen op 687 euro. Representatiekosten worden enkel toegekend op basis van het overleggen van de desbetreffende bewijsstukken; representatiekosten worden dus niet forfaitair toegekend. Andere leidinggevenden kunnen geen representatiekosten indienen. Telecombudget: de directeur en adjunct-directeur beschikken elk over een dienstgsm waarbij de abonnementskosten ten laste vallen van het Instituut. Voor 2018, 2019, 2020 en 2021 ging het respectievelijk over 738,95 euro, 732,58 euro, 844,28 euro en 457,45 euro gemiddeld per persoon. Andere leidinggevenden kunnen niet beschikken over een dienstgsm.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBARE INSTELLING | OVERHEID | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | LOON | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW | LEIDINGGEVEND PERSONEEL