...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0143 - Zittingsperiode : 55


Auteur Kathleen Depoorter, N-VA (07387)
Departement Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sub-departement Gendergel, Gel Kansen, Diversiteit
Titel IGVM. - Werking en financiële transparantie.
Datum indiening17/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/03/2022

 
Vraag

In de zaak De Pauw werd het advocatenkantoor van meester Mussche in 2019 door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) gecontracteerd. 1. Wat was de precieze beslissingsboom totstandkoming tot het overgaan tot aannemen van de zaak en de aanwijzing van het advocatenkantoor van meester Mussche? 2. Welke zijn de algemeen betaalde kosten? Wie betaalde de prestaties voor 19 maart 2019? Was er hierover een akkoord tussen het IGVM en meester Mussche? Het betreft: adviezen, telefoongesprekken, vergaderingen met andere dames, bijstand bij verhoor dames, inzage strafdossier gedurende meerdere dagen (bron: verhoren en vonnis zaak De Pauw). 3. Kunt u de toelichting overmaken van de juridische werking van het IGVM en de beslissingsboom die aan de raad van bestuur is meegedeeld samen met het verslag van deze vergadering? 4. De rechtbank gaf al in mei 2020 aan dat de burgerlijke partijstelling van het IGVM ongegrond was. Werd dat meegedeeld aan de raad van bestuur? Wie heeft de beslissing genomen om verder te gaan in de burgerlijke partijstelling en dus de kosten van de advocaat verder te betalen? 5. Er is sprake van twee advocaten in de zaak De Pauw. Klopt het dat enkel meester Mussche en meester Raes hebben gefactureerd aan het IGVM? 6. Kan ik de verslagen en/of alle relevante communicatie rond de procedure voor het afdwingen van een korting bekomen? 7. Welk uurtarief, exclusief btw, werd aangerekend aan het IGVM? Hoeveel uren werden er gefactureerd in 2019, 2020, 2021 en 2022 tot nu toe? 8. Welke extra kosten werden door het advocatenkantoor aan het IGVM aangerekend voor deze zaak? Werden er ook algemene secretariaatsonkosten aangerekend door het advocatenkantoor aan het IGVM? 9. Kunt u inzage verschaffen in de facturen? 10. Kunt u de volledige facturatie meedelen van psycholoog Berten aan het IGVM in de zaak De Pauw? Factuurbedrag exclusief btw. 11. PR bedrijf Be-Public werd aangeworven voor de communicatie rond de zaak De Pauw. Kunt u de beweegreden daartoe toelichten alsook de gedetailleerde factuur van Be-Public voor de begeleiding in de zaak De Pauw alsook voor de campagne "Streep in het Zand". Graag had ik ook inzage in alle facturen die door Be-Public aan het adres van het IGVM zijn opgemaakt gedurende de jaren 2019-2022. 12. Kunt u de facturatiebedragen of de bezoldiging van mevrouw Stevens aan het IGVM van de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 meedelen? 13. Kunt u het aantal gepresteerde uren van mevrouw Sofie Peeters in de zaak De Pauw op last van het IGVM meedelen?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B082
Publicatiedatum 05/04/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBARE INSTELLING | OVERHEID | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW | ADVOCAAT | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN