...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1071 - Zittingsperiode : 55


Auteur Sophie De Wit, N-VA (06141)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Drugsgebruiksruimte in Brussel. - Omzendbrief parket.
Datum indiening28/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/04/2022

 
Vraag

Ik ondervroeg u reeds verschillende keren over de drugsgebruiksruimte in Brussel. In mijn mondelinge vraag van 23 februari 2022 ging ik specifiek in op de omzendbrief van het parket. Het parket heeft zich akkoord verklaard om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen voor inbreuken op de drugswet begaan binnen de gebruiksruimte en een gedoogzone daarrond. U gaf slechts een zeer beknopte duiding over de concrete inhoud van de omzendbrief en ging niet in op de vraag om de omzendbrief aan het Parlement te bezorgen. Nochtans heeft elke burger er belang bij het vervolgingsbeleid te kennen. Vandaar dat ik mijn vraag herhaal om de omzendbrief aan het Parlement over te maken.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B082
Publicatiedatum 05/04/2022, 20212022
Antwoord

Omzendbrieven inzake het strafrechtelijk beleid betreffen afspraken binnen het openbaar ministerie over de aanpak en vervolging van overtredingen van rechtsregels. Burgers moeten hun gedrag niet aanpassen aan de afspraken rond het strafrechtelijk beleid maar wel aan de wet. Het is de wetgever die de wetten uitvaardigt. Het openbaar ministerie bepaalt zelf welke omzendbrieven publiekelijk gemaakt worden. Zo kunnen er heel wat omzendbrieven van het College van procureurs-generaal op de website van het openbaar ministerie teruggevonden worden. Plaatselijke richtlijnen betreffen interne organisatie of afspraken met plaatselijke politie binnen het gerechtelijk arrondissement, deze worden niet openbaar gemaakt. Tenzij de plaatselijke procureur des Konings hierover anders beslist. U kan hier te allen tijde de betreffende procureur over bevragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | OPENBAAR MINISTERIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | DRUGVERSLAVING | RONDSCHRIJVEN | STRAFVERVOLGING