...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1119 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Begroting 2022. - Afbouw militairen op straat (MV 24559C).
Datum indiening15/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

Uw regeerakkoord verklaarde in 2021 nog om de militairen op straat onmiddellijk af te bouwen. DAB en lokale politie zullen progressief de opdrachten van de militairen in het kader van Operation Vigilant Guardian overnemen. Uw beleidsnota stelt het volgende: - meer personeel voor de DAB (+350 personeelsleden in 2021): verdere uitbouw tor 1.250 van de 1.600 personeelsleden; - voortdurende zoektocht naar passende accommodatie van steeds uitbreidende DAB. Zowel de Joodse gemeenschap als wij maakten ons zorgen toen onze resolutie nr. 1413 werd weggestemd voor de zomer van 2021. De Joodse gemeenschap heeft steeds een speciaal statuut gehad wanneer het aankwam op het bepalen van het dreigingsniveau door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Wat ook vragen doet rijzen over de beveiliging van de Joodse sites. Tijdens de besprekingen van de beleidsnota voor 2022 gaf u toe dat DAB momenteel nog geen volledig personeelskader heeft: 1.288 leden zijn momenteel aangeworven van de 1.600 plaatsen die er zijn. Dit betekent dat DAB momenteel niet al haar taken kan verzekeren. 1. Welke taken kan DAB momenteel niet of onvoldoende verzekeren door het feit dat zij geen volledig personeelskader bezitten? De Joodse sites en de Israëlische ambassade vallen momenteel wel nog steeds onder dreigingsniveau 3 zoals bepaald door het OCAD. Hoe kan u verzekeren dat er geen hiaten in de bescherming van deze sites zitten, ondanks het personeelstekort bij DAB? 2. Welke initiatieven onderneemt u om het personeelskader toch volledig opgevuld te krijgen? Tegen wanneer verwacht u een compleet kader? 3. Is het toegewezen budget in organisatieafdeling 17-41 van de begroting voor 2022 voldoende om de huidige bezetting te dekken? Houdt u hiermee reeds ruimte voor de extra leden die nog moeten aangeworven worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B081
Publicatiedatum 28/03/2022, 20212022
Antwoord

De beveiliging van de nucleaire sites in Doel en Mol/Dessel/Geel wordt tot nader order uitgevoerd door defensie. De beveiliging van de koninklijke domeinen en paleizen en SHAPE wordt uitgevoerd door de directie van de bescherming, DAP. De directie beveiliging, DAB beschikt nog niet over voldoende capaciteit om deze opdrachten over te nemen. De beveiliging van de Joodse instellingen, zowel in Brussel als in Antwerpen gebeurt door de lokale politie. De genomen maatregelen zijn vanzelfsprekend afgestemd op dreigingsniveau dat door het OCAD wordt bepaald. We hebben ook overleg met de Joodse gemeenschap om de beveiliging te evalueren. De invulling van DAB blijft een permanent aandachtspunt. De Federale Politie heeft verschillende gerichte campagnes gevoerd om zowel Nederlandstaligen als Franstaligen kandidaten aan te trekken voor DAB. Daarnaast bezoekt DAB scholen en gespecialiseerde organisaties om de taken en carrièremogelijkheden bij DAB voor te stellen. Ook worden er online-informatiesessies gehouden. In dit stadium is het moeilijk te bepalen wanneer DAB volledig zal zijn, ook omdat er elk jaar verschillende collega's de kans grijpen om via sociale promotie de overstap naar het inspecteurskader te maken. Er wordt nauw samengewerkt met de planningsdienst van de Directie van het personeel om de aanwervingen zo goed mogelijk af te stemmen op het vertrek van de personeelsleden. Het budget ingeschreven op onder-afdeling (OA) 41 stemt overeen met de behoefte van het personeelsplan van DAB.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | OPENBARE VEILIGHEID | BEGROTING | JOOD | BEVEILIGING EN BEWAKING