...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1036 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel De protocolakkoorden voor de plaatsing van trajectcontroles.
Datum indiening14/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van een nieuwe trajectcontrole moet er steeds een protocolakkoord gesloten worden met het bevoegde parket. 1. Kan u voor elk parket meedelen hoeveel van dergelijke protocolakkoorden in de jaren 2020 en 2021 gesloten werden met het oog op de inwerkingstelling van: a) vaste snelheidscamera's; b) trajectcontroles? Graag cijfers op jaarbasis, opgesplitst per parket en met vermelding van het aantal snelheidscamera's en trajectcontroles. 2. Kan u voor elk parket aangeven of er momenteel nog overleg loopt over de plaatsing van bijkomende snelheidscamera's en trajectcontroles? Over hoeveel camera's en trajectcontroles het zou gaan?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B081
Publicatiedatum 28/03/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | MEETAPPARAAT | VERKEERSCONTROLE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN