...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0761 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel De moeilijkheden van ondernemingen bij de huidige personeelsuitval (MV 24722C).
Datum indiening11/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

Leen en Joerie van café Chaos in Turnhout hebben net een verplichte sluiting van tien dagen achter de rug omdat één klant positief had getest op het coronavirus. Resultaat: tien dagen zonder inkomsten. Bij dienstenchequebedrijf Dorifran uit Anzegem zit een kwart van het personeel thuis. Niet per sé ziek, maar ook omdat ze hun testresultaat afwachten of de school van hun kind dicht is. Slagerij Michielsen uit Antwerpen moet de openingsuren van de zaak zelfs aanpassen omdat bijna één derde van de medewerkers thuis zit. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het mag duidelijk zijn: de huidige personeelsuitval door de quarantainemaatregelen treft niet alleen grote ondernemingen, maar ook kleine zelfstandigen en kmo's. Bij hen is elk personeelslid dat thuis blijft door quarantaine onmiddellijk voelbaar. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen hoort veel dramatische verhalen van ondernemingen die gebukt gaan onder de personeelsuitval en vaak zelfs de deuren moeten sluiten omdat ze geen vervanging vinden. Nochtans hebben veel van onze ondernemingen de voorbije twee jaar al zwarte sneeuw gezien. En nog lijkt er aan hun lijdensweg geen einde te komen. Hoewel alle signalen hoopvol zijn - de omikronvariant blijkt volgens alle onderzoeken veel minder ziek te maken en verschillende andere landen laten alle restricties los - toch blijven de quarantainemaatregelen bij ons enorm streng. Het pakket noodmaatregelen dat onlangs werd goedgekeurd door de Ministerraad stemt ons hoopvol, maar toch heb ik nog een aantal bemerkingen. Zo is het te betreuren dat er geen mogelijkheid is om binnen het bedrijf naar oplossingen te zoeken, zoals overuren of een soepeler regime rond ploegenarbeid. Ook zijn de procedures heel complex, vooral omdat de maatregelen maar één maand gelden. 1. Begrijpt u dat de personeelsuitval voor veel bedrijven opnieuw een zware dobber is, vooral na de moeilijke jaren die ze al achter de rug hebben? 2. Hoe staat u tegenover een verdere algemene versoepeling van de quarantainemaatregelen? Die versoepeling zou ongetwijfeld een positieve impact hebben op de personeelsuitval in bedrijven. 3. De noodmaatregelen gelden voorlopig tot 28 februari. Is er een evaluatie gepland om te beslissen over een eventuele verlenging, afhankelijk van de noodzaak? 4. Bent u bereid om de procedures minder complex te maken, zodat de personeelsuitval sneller en efficiënter kan aangepakt worden? 5. Bent u bereid om, onder andere via het sociaal overleg, bedrijven te ondersteunen bij de uitrol van interne oplossingen, met de eigen werknemers dus?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B078
Publicatiedatum 25/02/2022, 20212022
Antwoord

We hebben intussen de gelegenheid gehad in de commissie het wetsvoorstel met de steunmaatregelen te bespreken. Een aantal van uw vragen zijn daar reeds aan bod gekomen. Heel concreet kan ik dus nog eens het volgende zeggen. De maatregelen die vandaag worden voorgelegd zijn noodmaatregelen en dienen om de piek van besmettingen en bijhorende personeelsuitval te bestrijden. Er is niet voorzien dat deze zomaar verlengd kunnen worden. Ik wil u er ook aan herinneren dat er vandaag in het Belgisch arbeidsrecht reeds veel mogelijkheden bestaan om bestaand personeel flexibel in te zetten in het algemeen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld meer uren geven aan deeltijdse werknemers, ze kunnen schuiven met uurroosters, er kunnen gewone overuren worden gepresteerd, enz. en daarnaast werden in uitvoering van het sociaal akkoord 2021-22 ook al het aantal vrijwillige overuren verhoogd. Wel moeten er bepaalde grenzen worden gerespecteerd om te waken over het welzijn van de werknemers want ook het absenteïsme omwille van toenemende psycho-sociale risico's op het werk neemt toe. Ook het risico op arbeidsongevallen riskeert toe te nemen. Ook extern personeel kan makkelijk worden ingezet: er kunnen studenten aangetrokken worden, de werkgever kan vervangingscontracten afsluiten, hij kan zonder enige procedurele drempel beroep doen op uitzendarbeid om zieke werknemers te vervangen. Wat het bepalen van de quarantainemaatregelen betreft, deze worden genomen op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid door de verschillende bevoegde ministers.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenWERKNEMER | ONDERNEMING | EPIDEMIE | ARBEIDSONGESCHIKTHEID | INFECTIEZIEKTE | VOORKOMING VAN ZIEKTEN | ECONOMISCH BELEID