...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0760 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Het onterecht gebruik van het attest van arbeidsongeschiktheid (MV 24519C).
Datum indiening11/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

Door de hoge coronacijfers moeten veel werknemers momenteel in quarantaine, voor zichzelf of voor een gezinslid, ook al zijn ze niet ziek. In principe moeten ze dan, als ze niet kunnen telewerken, een quarantaineattest voorleggen aan hun werkgever. Maar bij deze tijdelijke werkloosheid valt de werknemer terug op 70 % van zijn loon. Daarom wordt in dit geval vaak gebruikgemaakt van een doktersattest, waarbij het loon voor 100 % gewaarborgd wordt. Uit een bevraging van Unizo op 13 en 14 januari 2022 bleek dat 42 % van de afwezigen die een quarantaineattest zouden moeten bezorgen, een doktersattest inleverde. Uiteraard jaagt dit systeem werkgevers extra op kosten. In het geval van tijdelijke werkloosheid draagt de overheid de kosten, bij een ziekteattest draait de werkgever op voor de volledige loonkost. Terwijl onze bedrijven en ondernemers sowieso al hard getroffen waren door de coronapandemie. Deze extra financiële moeilijkheid kunnen ze dus missen. We moeten voorkomen dat zij nog eens geconfronteerd worden met extra loonkosten voor niet-gepresteerde dagen. Dat zij het hoofd boven water kunnen houden, dat zou onze voornaamste bekommernis moeten zijn. Natuurlijk gunnen ondernemers hun werknemers alle rust na een coronabesmetting. Maar toch is het heel aannemelijk dat het attest arbeidsongeschiktheid onterecht gebruikt wordt in een aantal gevallen. Zeker omdat we intussen weten dat de omikronvariant minder ziek maakt dan de vorige varianten. Het is dus duidelijk: het systeem van ziektebriefjes en quarantaineattesten moet correct toegepast worden. 1. Hoe beoordeelt u de flitsbevraging van Unizo? Begrijpt u dat werkgevers het onterecht vinden dat zij moeten opdraaien voor de volledige loonkost van een afwezige werknemer, terwijl die in principe zou moeten terugvallen op tijdelijke werkloosheid? 2. Begrijpt u ook dat dit opnieuw een financiële aderlating is voor onze ondernemers en bedrijven, na toch al twee moeilijke coronajaren? 3. Heeft u cijfers van het aantal werknemers dat een ziekteattest voorlegt, terwijl ze niet ziek zijn en dus een quarantaineattest (technische werkloosheid) zouden moeten gebruiken? 4. Op welke manier wilt u strenger optreden tegen deze vormen van misbruik? 5. Zijn er volgens u manieren om te voorkomen dat werknemers die niet ziek zijn maar wel in quarantaine moeten, naar de dokter gaan voor een ziekteattest? 6. Welke maatregelen wil u nemen om het systeem van quarantaineattesten en ziektebriefjes correcter te laten toepassen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B078
Publicatiedatum 25/02/2022, 20212022
Antwoord

Ik begrijp dat het grote aantal afwezigen op de werkvloeren omwille van de zeer besmettelijke omicronvariant werkgevers in moeilijkheden kan brengen om de continuďteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Ik ben daarom tevreden dat we de vraag van een deel van sociale partners in de Groep van Tien hebben kunnen beantwoorden met de tijdelijke omicronmaatregelen. Wat uw specifieke vraag over het mogelijk misbruik van ziekte-attesten betreft, moet ik u informeren dat hierover geen gecentraliseerde gegevens bestaan. Mijn administratie kan u bijgevolg onmogelijk nadere informatie verstrekken over het aantal werknemers dat tijdens quarantaine een ziekteattest voorlegt. Het is bovendien wettelijk bepaald dat de reden van ziekte niet mag vermeld worden op een ziekteattest. Wat wij wel vaststellen is dat het aantal quarantaine-attesten omwille van omikron de laatste maanden bijzonder sterk is toegenomen. Wanneer een werkgever meent dat een werknemer misbruik maakt van ziektemeldingen, kan deze werkgever steeds een controlearts inschakelen zoals opgenomen in de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde. Ik hoop net als u dat de piek van besmettingen werd bereikt en over enkele dagen of weken, ook op de arbeidsplaatsen, de stabiliteit terugkeert.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | WERKNEMER | EPIDEMIE | ARBEIDSONGESCHIKTHEID | INFECTIEZIEKTE | VOORKOMING VAN ZIEKTEN | ARBEID | MEDISCHE DIAGNOSE