...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0718 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Europese richtlijn auteursrechten en artikel 17.
Datum indiening20/01/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/03/2022

 
Vraag

In 2019 werd de Europese richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (richtlijn (EU) 2019/790) aangenomen. Deze richtlijn moest tegen 7 juni 2021 geďmplementeerd worden in het nationaal recht. Wij wachten al enige tijd op de indiening van het wetsontwerp in het Parlement. Blijkbaar zou over de omzetting van artikel 17 van de EU-richtlijn (over het gebruik van beschermde content door aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content) nog onenigheid bestaan. In het voorontwerp zou een onvervreemdbaar recht op vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars door middel van verplicht collectief beheer opgenomen zijn. In oktober 2021 zou de Europese Commissie hieromtrent een negatief advies hebben gegeven, voornamelijk omdat artikel 17 maximumharmonisatie beoogt. Momenteel zou een nieuwe (tweede) vraag hangende zijn bij de Europese Commissie hieromtrent. 1. Graag ontvang ik het advies van de Europese Commissie over de omzetting van artikel 17 van EU-richtlijn 2019/790. 2. Wanneer wordt het tweede advies van de Europese Commissie verwacht? Zou u ook dit advies kunnen overmaken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B078
Publicatiedatum 25/02/2022, 20212022
Antwoord

1. Ik heb het advies van de Europese Commissie ontvangen over de kwestie die u aan de orde stelt na een eerste verzoek om advies van Europees Commissaris Thierry Breton. Ik zal u dit advies tegelijkertijd met de indiening van het wetsontwerp doen toekomen. 2. In december 2021 hebben wij ook een tweede advies over hetzelfde onderwerp ontvangen van de Europese Commissie, na een tweede verzoek om advies van Europees Commissaris Thierry Breton. Dit advies zal u ook worden toegezonden, tegelijk met de indiening van het wetsontwerp.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenAUTEURSRECHT | ECONOMISCH BELEID | EG-RICHTLIJN | NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL