...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0716 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Verborgen gebreken bij gemeen kooprecht.
Datum indiening17/01/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/02/2022

 
Vraag

In het gemeen kooprecht (bijv. verkoop onroerend goed) is het zo dat als een goed een verborgen gebrek heeft, dat herstel in natura (herstel of vervanging) geen mogelijkheid is. De wet voorziet het niet en het wetsartikel wordt in België limitatief geïnterpreteerd door de rechtspraak. Dit in tegenstelling tot bijv. Frankrijk, waar herstel in natura ook niet wordt voorzien in het wetsartikel, maar niet uitgesloten is door rechtspraak. In consumentenkoop (B2C) anderzijds is herstel in natura wel de primaire remedie. Ontbinding is een secundaire remedie (wanneer herstel in natura niet mogelijk is). Ik geef een voorbeeld van Belgische rechtspraak (Hof van Cassatie): in de zomer worden enkele appartementen verkocht. Pas na de winterperikelen worden problemen met de centrale verwarming vastgesteld. Na analyse bleek dat er verborgen gebreken waren aan de installatie van de centrale verwarming. Verschillende kopers van de appartementen vorderden de ontbinding van de koop van hun appartement. Omwille van de kennelijk onredelijke kosten, die een ontbinding met zich meebrengt, bood de verkoper aan om de centrale verwarming te herstellen (herstel in natura). Dit werd door het Hof van Cassatie echter als onontvankelijk beschouwd, omdat de optie "herstel" bij wet niet bestaat bij verborgen gebreken in gemene koop. 1. Hoe evalueert u deze praktijk dat herstel in natura wordt uitgesloten bij verborgen gebreken in gemeen kooprecht? Staat u hierachter? Of heeft u hier bedenkingen bij? 2. Hoe evalueert u deze bestaande praktijk en wetgeving in het licht van het gelijkheidsbeginsel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B078
Publicatiedatum 25/02/2022, 20212022
Antwoord

Ik deel u mee dat het antwoord op deze vragen tot de bevoegdheden van de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, behoort (zie vraag nr. 1057 van 22 februari 2022).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | GEBREKKIG PRODUCT | VERKOOP