...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0122 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Begroting, Cons.bescherming
Titel Naleven betaaltermijnen door de overheid (MV 20391C).
Datum indiening09/09/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/10/2021

 
Vraag

De Europese Commissie stelt ons land in gebreke wegens de buitensporige betalingsachterstand door de overheid. Al sinds het begin van de legislatuur breng ik dit probleem onder de aandacht, maar de overheid slaagt er maar niet in zijn betaaltermijnen beter na te leven. Begin december 2020 werd mijn resolutie over dit onderwerp zelfs weggestemd in commissie. Men kan zich dus de vraag stellen of de meerderheid de ernst van dit probleem begrijpt. Veel bedrijven en kmo's bevinden zich in een precaire situatie door de coronacrisis en hun liquiditeitspositie gaat erop achteruit. Het op tijd ontvangen van betalingen is dus nog crucialer dan anders. Ik dacht in u een medestander te vinden, aangezien u dit ook heeft aangehaald in uw beleidsverklaring. Herinner u, pijler 3 "bescherming tegen laattijdige betaling". Toen hebt u bevestigd dat er een probleem is met het naleven van betaaltermijnen, ook door de overheid, en dat u zich zou engageren om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, om zo onze kmo's te beschermen. 1. Hoe reageert u op deze aanmaning van de Europese Commissie? 2. Kan u bevestigen dat er nog steeds een groot probleem is met het naleven van betalingstermijnen door de overheid? 3. Bent u aan het werken aan een plan om dit probleem op te lossen? Zo ja, hoe ver staat u met dit plan en wanneer kunnen we een concreet voorstel verwachten in deze commissie? Zo neen, wanneer denkt u dit probleem aan te pakken en aan een plan te beginnen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 02/10/2021, 20202021
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenFACTURERING | BETALING | OVERHEID