...

Bulletin nr : B056 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0271 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie, Nat Loterij
Titel Tewerkstelling bij asielzoekers.
Datum indiening06/05/2021
Taal N
Publicatie vraag     B056
Publicatiedatum 22/06/2021, 20202021
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/06/2021

 
Vraag

Ik stel u deze vraag naar aanleiding van uw antwoord op mijn mondeling vraag over de samenwerking met Actiris. 1. Hoeveel asielzoekers werken? Graag gedetailleerde cijfers van de afgelopen vijf jaar, per deelstaat. Als de cijfers niet volledig zijn, graag een overzicht van de cijfers waarover uw diensten wel beschikken. 2. Hoeveel asielzoekers zijn aan de slag geraakt via het akkoord met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)? Met het Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem)? Graag concrete cijfers, per deelstaat.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B058
Publicatiedatum 08/07/2021, 20202021
Antwoord

1. Volgens de opvangwet dienen bewoners met beroepsinkomsten bij te dragen aan Fedasil voor de materiële hulp die hen wordt geboden. De gegevens waarover we beschikken met betrekking tot bewoners met beroepsinkomsten, is het aantal dat bijdraagt. In 2020 waren dat 357 personen voor een totaal bedrag van 310 654 euro. Voor de periode van 2016 tem 2020 gaat het om ongeveer 1.400 bewoners voor een totaal bijdrage van 1.550.000 euro. In 2022 zal Fedasil toegang krijgen tot Dolsis (kruispuntbank) waardoor het zal beschikken over een mechanisme om te controleren of iemand werkt en over beroepsinkomsten beschikt. Vandaag baseert Fedasil zich op de gegevens van bewoners die vrijwillig aangifte doen van hun inkomsten en bijdragen. 2. Momenteel beschikken we niet over precieze gegevens van het aantal personen die via arbeidsbemiddelingsdiensten werden tewerkgesteld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenWERKGELEGENHEIDSBELEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | ASIELRECHT