...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0572 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Lening aan skeyes.
Datum indiening12/05/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/06/2021

 
Vraag

De Belgische luchtverkeersleider skeyes heeft bij de federale regering opnieuw een aanvraag voor overheidssteun ingediend. Dat gebeurde ook al in de zomer van 2020. Dit keer vraagt Skeyes een lening aan de Belgische staat ter waarde van 110 miljoen euro. Het geld moet dienen om de operationele werking verder te kunnen betalen want volgens de laatste thesaurievooruitzichten zal het bedrijf binnenkort een tekort aan liquiditeiten ondervinden. Op 1 april 2021 keurde de Kamer een aanpassing van de begroting 2021 goed. Door deze aanpassing kan via de federale regering binnen de perken van de basisallocatie 33 52 20 811102, een lening toegekend worden aan skeyes om de operationele en financiŰle continu´teit van het overheidsbedrijf te waarborgen. Deze lening zal volgens de modaliteiten gedefinieerd in een wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes afgesloten worden. 1. Is er al een lening toegekend aan skeyes? Zo ja, welke modaliteiten zijn afgesproken tussen de federale regering en skeyes? 2. Welk bedrag is toegekend aan skeyes? 3. Kan u (de wijziging van) het beheerscontract delen met het Parlement?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 12/06/2021, 20202021
Antwoord

Om de operationele en financiŰle continu´teit van skeyes te waarborgen in 2020 heeft de Staat via een tweede wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes (goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van 31 juli 2020, Belgisch Staatsblad van 12 februari 2020) een dotatie toegekend aan skeyes van 45 miljoen euro. Van deze som zal 20 miljoen euro renteloos door skeyes aan de Staat worden terugbetaald onder de voorwaarden vermeld in die tweede wijziging van het beheerscontract Voor 2021 kent de Staat een bijkomende lening van 110 miljoen euro aan skeyes om het liquiditeitstekort in 2021 te kunnen overbruggen. In overeenstemming met de vierde wijziging van het derde beheerscontract zal een eerste schijf van 60 miljoen euro uiterlijk op 15 juni 2021 betaald worden en een tweede schijf van 50 miljoen euro uiterlijk op 15 september 2021. Met ingang van 2023 zal de lening door skeyes in vijf jaarlijkse vaste schijven van 22 miljoen euro aan de Staat terugbetaald worden. De vierde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 mei 2021 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 mei 2021.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenLUCHTVERKEERSLEIDING | OVERHEIDSLENING | OVERHEIDSSTEUN | VERVOERBELEID | LENING | VEILIGHEID VAN HET LUCHTVERKEER