...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0526 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Lokaal recruteren van brandweerlieden.
Datum indiening22/04/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/06/2021

 
Vraag

De werving van brandweerlieden gebeurt sinds 2015 via het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Vaak wordt dit FGA in de brandweerscholen georganiseerd. Het is mogelijk om dit lokaal in de zones te organiseren, maar blijkbaar bestaan er heel wat drempels om dit te doen. Het lijkt dat deze vorm van aanwerving leidt tot het moeilijker kunnen aantrekken van vrijwilligers en tot een daling van diversiteit in de beroepskorpsen. 1. Is er een evaluatie gemaakt of gepland van de werking met het FGA? Leidt dit tot de juiste aanwerving van brandweerlieden? Hoe kan hieraan geremedieerd worden? 2. Is de reglementering die de proeven met het oog op het bekomen van het FGA regelt reeds aangepast en vernieuwd? Wat moet er nog gebeuren? Kan u een overzicht bezorgen van de aard van deze proeven? 3. Kan u een overzicht bezorgen van de behaalde FGA's en de aanwervingen via het FGA per functie, per regio voor de laatste vijf jaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B054
Publicatiedatum 02/06/2021, 20202021
Antwoord

1. De werving van brandweerlieden via het federaal geschiktheidsattest (FGA) in de brandweerscholen wordt regelmatig geëvalueerd. Dit is één van de onderwerpen die besproken kunnen worden tijdens de vergaderingen van het Directeurscollege van die instellingen, die georganiseerd worden met het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE). De aanwerving van de brandweerlieden wordt georganiseerd door de hulpverleningszones en valt volledig onder hun bevoegdheid. Het FGA maakt het mogelijk het basisniveau van alle kandidaten voor een betrekking van brandweerman eenvormig te maken over het hele Belgische grondgbied. Het vormt het beginpunt van de loopbaan van iedere brandweerman, ongeacht de hulpverleningszone waarin hij gaat werken. 2. De regelgeving betreffende het FGA werd aangepast. De ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming werd overigens gepubliceerd naar aanleiding van de aanpassing van deze regelgeving. U vindt de omzendbrief terug op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. De proeven van het FGA zijn onderverdeeld in drie modules: - De competentietest, overeenkomstig het niveau waarvoor de kandidaat zich inschrijft (basiskader, middenkader, hoger kader). De gedetailleerde inhoud van de proeven in het kader van die test is opgenomen in punt 6.1. van de voornoemde omzendbrief. - De operationele handvaardigheidstest, met proeven in verband met basiskennis inzake loodgieterij, timmerwerk en elektriciteit. - De lichamelijke geschiktheidsproeven, waarvan een omschrijving opgenomen is de bijlage 3 van de voornoemde omzendbrief. De inlichtingen betreffende het FGA en de vacatures van de zones zijn beschikbaar op de website ikwordbrandweer.be. Deze website omvat eveneens een rubriek met antwoorden op veelgestelde vragen door de kandidaten over het verkrijgen van het FGA, en toont video's over het onderwerp. 3. Onderstaande tabel vermeldt het aantal FGA's, uitgereikt per gewest, van 2015 tot 2020. Zoals gezegd, wordt de aanwerving van de brandweerlieden georganiseerd door de hulpverleningszones.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenBRANDBESTRIJDING | AANWERVING | BURGERBESCHERMING
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST