...

Bulletin nr : B053 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0340 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wim Van der Donckt, N-VA (06595)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Geldautomaten (MV 11792C).
Datum indiening19/04/2021
Taal N
Publicatie vraag     B053
Publicatiedatum 27/05/2021, 20202021
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/05/2021

 
Vraag

1. Kunt u een overzicht geven van het aantal op 1 januari 2021 per gewest aanwezige: - op de openbare weg toegankelijke bankautomaten waar geldbiljetten kunnen worden opgenomen; - voor het publiek toegankelijke geautomatiseerde loketten, namelijk de computerterminals die door de bankinstellingen ter beschikking worden gesteld voor onder meer de automatische distributie van bankbiljetten; - geautomatiseerde loketten, namelijk de computerterminals die door de bankinstellingen ter beschikking worden gesteld voor de verschillende banktransacties, onder meer de automatische uitvoering van betalingen en de automatische aflevering van rekeninguittreksels maar die geen bankbiljetten distribueren? 2. Hoeveel op de openbare weg of op elke plaats voor het publiek toegankelijke bankautomaten of computerterminals waar geldbiljetten kunnen worden opgenomen zijn er per 100.000 inwoners respectievelijk in het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 3. Hoeveel bracht de belasting geheven op de bankautomaten onder de respectievelijke categorieŽn van punt 1 op per gewest in 2020 en de voorgaande vier jaren? 4. Is er volgens u een verband tussen het aantal aanwezige bankautomaten of computerterminals waar geldbiljetten kunnen worden opgenomen per 100.000 inwoners en de belasting die door de gewesten op deze bankautomaten wordt geheven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B066
Publicatiedatum 10/10/2021, 20202021
Antwoord

1. Febelfin beschikt niet over de cijfers per gewest, wel over nationale cijfers per 31 december 2020. De cijfers in de volgende alinea's zijn gebaseerd op die van de banken, de automaten van bpost zijn dus niet inbegrepen. Bpost had op 1 januari 2021 525 geldautomaten. Eind 2020 waren er in heel BelgiŽ 6.411 bankautomaten waar geldbiljetten konden worden opgenomen. Het merendeel (5.620 of 88 %) van deze automaten bevindt zich in de zogenaamde automatenruimtes van de bankkantoren ("self banks"). De andere automaten bevinden zich in de muurgevels van de bankkantoren (514 of 8 %) of op bank-neutrale locaties zoals metro- en treinstations, winkelcentra enz. (277 of 4 %). Sommige van deze automaten zijn multifunctioneel: er kan niet alleen geld worden afgehaald maar er kunnen ook bankbiljetten worden gedeponeerd of overschrijvingen worden uitgevoerd. Bij andere automaten zijn de functies dan weer beperkt tot geldafhalingen en saldoconsultaties. In totaal waren er in BelgiŽ, volgens de cijfers van Febelfin, eind 2020, 9.251 bankautomaten, al dan niet uitgerust met cash-functionaliteiten. Van deze automaten zijn er dus 6.411 uitgerust met een geldafhaalfunctie, 3.861 met geldstortingsfunctie en bij 4.652 automaten kunnen overschrijvingen worden uitgevoerd. 2. Febelfin beschikt enkel over cijfers op nationaal niveau. 3. Ik verwijs u naar het antwoord dat zal gegeven worden door mijn collega, de minister van FinanciŽn, aan wie u dezelfde vraag hebt gesteld (vraag nr. 141 van 19 april 2021). 4. Volgens Febelfin is het moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen het aanbod van automaten of terminals en de belastingen die op dergelijke toestellen worden geheven door regionale of lokale overheden. Het is wel zo dat het heffen van een taks een kostenverhogend effect heeft waardoor het minder interessant kan zijn om bankautomaten te installeren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFINANCIELE INSTELLING
Eurovoc-descriptorenFINANCIELE INSTELLING | PAPIERGELD | BANK | AUTOMAAT