Wetgevend bestand

Document nr. 55K3065
Sleutel 033815
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi relatif à l'institution et à l'organisation de l'Agence des données de (soins de) santé.
NL Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het Gezondheids(zorg)data-agentschap.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 55
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3065/001-2022/2023-0
Document nr 55K3065001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 55
Zitting 2022/2023-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 20/12/2022
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 10/01/2023
Verzendingsdatum 20/12/2022
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 09/03/2023
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 17/01/2023
Datum ronddeling 19/01/2023
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K3065002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij Les Engagés
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 24/01/2023
Datum ronddeling 26/01/2023
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K3065003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij Les Engagés
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 03/02/2023
Datum ronddeling 03/02/2023
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K3065004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06309
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hennuy
Voornaam Laurence
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL PREMIÈRE LECTURE / EERSTE LEZING
Commentaar FR PREMIÈRE LECTURE / EERSTE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 03/02/2023
Datum ronddeling 03/02/2023
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 55K3065005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 14/02/2023
Datum ronddeling 16/02/2023
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K3065006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij Les Engagés
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07064
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanpeborgh
Voornaam Gitta
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00757
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07170
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Zanchetta
Voornaam Laurence
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07263
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rigot
Voornaam Hervé
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06309
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hennuy
Voornaam Laurence
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07358
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Caluwé
Voornaam Robby
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06008
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pisman
Voornaam Kathleen
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 03/03/2023
Datum ronddeling 03/03/2023
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K3065007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00757
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DEUXIÈME LECTURE/TWEEDE LEZING
Commentaar FR DEUXIÈME LECTURE/TWEEDE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 03/03/2023
Datum ronddeling 03/03/2023
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K3065008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DEUXIÈME LECTURE/TWEEDE LEZING
Commentaar FR DEUXIÈME LECTURE/TWEEDE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 09/03/2023
Datum ronddeling 10/03/2023
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K3065009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 55K3065001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 0224
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Santé et Egalité des chances
NL Gezondheid en Gelijke Kansen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06309
Naam Hennuy
Voornaam Laurence
Partij Ecolo-Groen
Rapporteur
Sleutel 00757
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/01/2023
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/01/2023
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/01/2023
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/02/2023
Opmerking DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/02/2023
Opmerking DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Verslag
Verslag 55K3065004
Datum verslag 03/02/2023
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 09/03/2023
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 09/03/2023
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 09/03/2023
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 20/12/2022
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000077
FR ADMINISTRATION PUBLIQUE
NL OVERHEIDSADMINISTRATIE
D OEFFENTLICHE VERWALTUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002491
FR POLITIQUE DE LA SANTE
NL GEZONDHEIDSBELEID
D GESUNDHEITSPOLITIK
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002491
FR POLITIQUE DE LA SANTE
NL GEZONDHEIDSBELEID
D GESUNDHEITSPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0003909
FR SANTE PUBLIQUE
NL VOLKSGEZONDHEID
D VOLKSGESUNDHEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0005455
FR COLLECTE DE DONNEES
NL VERZAMELEN VAN GEGEVENS
D DATENERHEBUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0024236
FR DONNEES MEDICALES
NL MEDISCHE GEGEVENS
D MEDIZINISCHE DATEN
Eurovoc descriptoren
Code 0024481
FR SOIN DE SANTE
NL GEZONDHEIDSVERZORGING
D GESUNDHEITSVERSORGUNG
Stemming Kamer 09/03/2023
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 03/04/2023
Datum wet 14/03/2023
Staatsblad nr. 101
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 20/12/2022