Wetgevend bestand

Document nr. 55K2417
Sleutel 033158
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution visant à améliorer le recrutement et le statut des pompiers volontaires.
NL Voorstel van resolutie betreffende een betere rekrutering van brandweervrijwilligers en een verbetering van hun statuut.
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 55
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2417/001-2021/2022-0
Document nr 55K2417001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 55
Zitting 2021/2022-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 11/01/2022
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20220113
Datum ronddeling 11/01/2022
Verzendingsdatum 13/01/2022
Auteur
Nummer 01222
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiébaut
Voornaam Eric
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06682
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Senesael
Voornaam Daniel
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 07263
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rigot
Voornaam Hervé
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 07220
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moyaers
Voornaam Bert
Partij Vooruit
Flag 0
Auteur
Nummer 07494
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Depraetere
Voornaam Melissa
Partij Vooruit
Flag 0
Auteur
Nummer 06897
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanrobaeys
Voornaam Anja
Partij Vooruit
Flag 0
Auteur
Nummer 07262
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thémont
Voornaam Sophie
Partij PS
Flag 0
Stemming
Datum 02/06/2022
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 18/05/2022
Datum ronddeling 18/05/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K2417002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01222
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiébaut
Voornaam Eric
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07245
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chanson
Voornaam Julie
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06805
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Demon
Voornaam Franky
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06823
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenput
Voornaam Tim
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07220
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moyaers
Voornaam Bert
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06618
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pivin
Voornaam Philippe
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07428
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Platteau
Voornaam Eva
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 25/05/2022
Datum ronddeling 25/05/2022
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K2417003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06805
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Demon
Voornaam Franky
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07346
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Briers
Voornaam Jan
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01129
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Depoortere
Voornaam Ortwin
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 25/05/2022
Datum ronddeling 25/05/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K2417004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 02/06/2022
Datum ronddeling 07/06/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K2417005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 55K2417001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 0221
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Intérieur, Sécurité, Migration et Matières administratives
NL Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06805
Naam Demon
Voornaam Franky
Partij cd&v
Rapporteur
Sleutel 07346
Naam Briers
Voornaam Jan
Partij cd&v
Rapporteur
Sleutel 01129
Naam Depoortere
Voornaam Ortwin
Partij VB
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 18/01/2022
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 18/01/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/03/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/04/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 18/05/2022
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 18/05/2022
Opmerking À L'UNANIMITÉ/EENPARIG
Verslag
Verslag 55K2417003
Datum verslag 25/05/2022
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 02/06/2022
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 02/06/2022
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 02/06/2022
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001082
FR FORMATION PROFESSIONNELLE
NL BEROEPSOPLEIDING
D BERUFLICHE BILDUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001716
FR LUTTE ANTI-INCENDIE
NL BRANDBESTRIJDING
D BRANDBEKAEMPFUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001716
FR LUTTE ANTI-INCENDIE
NL BRANDBESTRIJDING
D BRANDBEKAEMPFUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002956
FR RECRUTEMENT
NL AANWERVING
D EINSTELLUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004301
FR STATUT PROFESSIONNEL
NL BEROEPSSTATUS
D BERUFLICHER STATUS
Stemming Kamer 02/06/2022
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 11/01/2022